محصولات برند تنسر دریک نگاه

تنسر


نام محصول نوع محصول قیمت
دریل ستونی 20 م م 750 وات تنسر دریل ستونی 20 م م 750 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 10,494,000 ریال
دریل ستونی 25 م م 900 وات تنسر دریل ستونی 25 م م 900 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 11,554,000 ریال
دریل ستونی 13 م م 350 وات تنسر دریل ستونی 13 م م 350 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 3,021,000 ریال
دریل ستونی 32 م م 1500 وات تنسر دریل ستونی 32 م م 1500 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 18,974,000 ریال
دریل ستونی 16 م م 550 وات تنسر دریل ستونی 16 م م 550 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 7,314,000 ریال
دریل ستونی 16 م م پایه بلند650 وات تنسر دریل ستونی 16 م م پایه بلند650 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 8,692,000 ریال
دریل ستونی 32 م م سه فاز 1500 وات تنسر دریل ستونی 32 م م سه فاز 1500 وات تنسر

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 18,974,000 ریال
کارواش 100 بار تنسر کارواش 100 بار تنسر

ابزار برقی / کارواش

ابزار 2,530,000 ریال
کارواش 110 بار تنسر کارواش 110 بار تنسر

ابزار برقی / کارواش

ابزار 2,860,000 ریال
کارواش 130 بار تنسر کارواش 130 بار تنسر

ابزار برقی / کارواش

ابزار 3,850,000 ریال
کارواش 140 بار تنسر کارواش 140 بار تنسر

ابزار برقی / کارواش

ابزار 4,730,000 ریال
کارواش 150 بار تنسر کارواش 150 بار تنسر

ابزار برقی / کارواش

ابزار 5,940,000 ریال
جعبه ابزار 40 سانت 3 طبقه تنسر جعبه ابزار 40 سانت 3 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 405,000 ریال
جعبه ابزار 30 سانت 1 طبقه تنسر جعبه ابزار 30 سانت 1 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 174,000 ریال
جعبه ابزار 35 سانت 2 طبقه تنسر جعبه ابزار 35 سانت 2 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 280,000 ریال
جعبه ابزار 50 سانت 3 طبقه تنسر جعبه ابزار 50 سانت 3 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 460,000 ریال
جعبه ابزار 35 سانت 3 طبقه تنسر جعبه ابزار 35 سانت 3 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 373,000 ریال
جعبه ابزار 30 سانت 3 طبقه تنسر جعبه ابزار 30 سانت 3 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 354,000 ریال
جعبه ابزار 30 سانت 2 طبقه تنسر جعبه ابزار 30 سانت 2 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 267,000 ریال
جعبه ابزار 40 سانت 1 طبقه تنسر جعبه ابزار 40 سانت 1 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 195,000 ریال
جعبه ابزار 50 سانت 2 طبقه تنسر جعبه ابزار 50 سانت 2 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 341,000 ریال
جعبه ابزار 35 سانت 1 طبقه تنسر جعبه ابزار 35 سانت 1 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 184,000 ریال
جعبه ابزار 40 سانت 2 طبقه تنسر جعبه ابزار 40 سانت 2 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 304,000 ریال
جعبه ابزار 50 سانت1 طبقه تنسر جعبه ابزار 50 سانت1 طبقه تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 217,000 ریال
فازمتر نشکن آلمانی 150م.م تنسر فازمتر نشکن آلمانی 150م.م تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 51,000 ریال
فازمتر نشکن آلمانی 190م.م تنسر فازمتر نشکن آلمانی 190م.م تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 61,000 ریال
کاتر بدنه فلزی دارای لاستیک انتهایی سایز بزرگ تنسر کاتر بدنه فلزی دارای لاستیک انتهایی سایز بزرگ تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 37,000 ریال
کاتر بدنه فلزی دارای لاستیک انتهایی سایز کوچک تنسر کاتر بدنه فلزی دارای لاستیک انتهایی سایز کوچک تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 29,000 ریال
کاتر بدنه فلزی دارای پوشش لاستیک سایز بزرگ تنسر کاتر بدنه فلزی دارای پوشش لاستیک سایز بزرگ تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 48,000 ریال
تیغ سرامیک بر 115 تنسر تیغ سرامیک بر 115 تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 117,000 ریال
گرانیت بر 230 سگمنت 16 م م  تنسر گرانیت بر 230 سگمنت 16 م م تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 318,000 ریال
گرانیت بر 115 سگمنت 12 م م  تنسر گرانیت بر 115 سگمنت 12 م م تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 111,000 ریال
گرانیت بر 230 حرفه ایی تنسر گرانیت بر 230 حرفه ایی تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 413,000 ریال
گرانیت بر 115 حرفه ایی تنسر گرانیت بر 115 حرفه ایی تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 159,000 ریال
تیغ موکت بر بزرگ تنسر تیغ موکت بر بزرگ تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,000 ریال
تیغ موکت بر کوچک تنسر تیغ موکت بر کوچک تنسر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 6,000 ریال
متر 5.5 متری با تیغه 25 م م  نشکن روکش دار تنسر 	متر 5.5 متری با تیغه 25 م م نشکن روکش دار تنسر

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 70,000 ریال
متر 7.5 متری با تیغه 25 م م  نشکن روکش دار تنسر 	متر 7.5 متری با تیغه 25 م م نشکن روکش دار تنسر

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 93,000 ریال
متر 5 متری با تیغه 25 م م  نشکن روکش دار تنسر 	متر 5 متری با تیغه 25 م م نشکن روکش دار تنسر

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 63,000 ریال
متر 3 متری با تیغه 19 م م  نشکن روکش دار تنسر 	متر 3 متری با تیغه 19 م م نشکن روکش دار تنسر

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 42,000 ریال