محصولات برند لولا ارس دریک نگاه

لولا ارس


نام محصول نوع محصول قیمت
لولا4 بلبرينگي پیپچی سایز 2.5*3.5*4 م م قهوه ای 4P-ac ارس لولا4 بلبرينگي پیپچی سایز 2.5*3.5*4 م م قهوه ای 4P-ac ارس

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 41,000 ریال
لولا 3/5 بلبرينگي تخت پيچي سایز 2.5*3*3.5 م م قهوه ای 3.5TP-ac ارس لولا 3/5 بلبرينگي تخت پيچي سایز 2.5*3*3.5 م م قهوه ای 3.5TP-ac ارس

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 34,000 ریال
لولا3 كمدي سایز 2*2*3 م م قهوه ای 3LR-ac ارس لولا3 كمدي سایز 2*2*3 م م قهوه ای 3LR-ac ارس

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 12,000 ریال
لولا 3 توهمي كمدي پيچي سایز 2*2*3 م م قهوه ای 3TP-ac ارس لولا 3 توهمي كمدي پيچي سایز 2*2*3 م م قهوه ای 3TP-ac ارس

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 17,000 ریال