محصولات برند گروه صنعتی خدامی دریک نگاه

گروه صنعتی خدامی با بیش از 35 سال تجربه در زمینه تولید کمپرسور باد ، پمپ باد و قطعات جانبی کمپرسور پیشرو در صنعت ساخت کمپرسور باد است ( با نام کمپرسور خدامی ). هم چنین در سال های اخیر با وارد کردن دیگر قطعات صنعتی از کشورهای مختلف اقدام به اسمبل کردن مدل های مختلفی از ابزارآلات با کیفیت بسیار عالی کرده است که از نمونه مشابه داخلی و خارجی آن تا حد قابل ملاحظه ای برتر است.


نام محصول نوع محصول قیمت
کمپرسور 2000 سه سیلندر چدنی KH-2023خدامی کمپرسور 2000 سه سیلندر چدنی KH-2023خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 74,750,000 ریال
کمپرسور 3000 چهارسیلندر چدنی KH-2024خدامی کمپرسور 3000 چهارسیلندر چدنی KH-2024خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 105,225,000 ریال
کمپرسور 1000 سه سیلندر چدنی KH-2020خدامی کمپرسور 1000 سه سیلندر چدنی KH-2020خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 42,895,000 ریال
کمپرسور 1000 چهار سیلندر چدنی KH-2021خدامی کمپرسور 1000 چهار سیلندر چدنی KH-2021خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 50,600,000 ریال
کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی KH-2016خدامی کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی KH-2016خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 30,475,000 ریال
کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی KH-2018خدامی کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی KH-2018خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 39,675,000 ریال
کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2019خدامی کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2019خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 41,745,000 ریال
کمپرسور 350 سه سیلندر چدنیKH-2013 خدامی کمپرسور 350 سه سیلندر چدنیKH-2013 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 18,975,000 ریال
کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2017خدامی کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2017خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 32,200,000 ریال
کمپرسور 350 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2014خدامی کمپرسور 350 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2014خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 19,550,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی ایستاده KH-2010خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی ایستاده KH-2010خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 12,363,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی KH-2009خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی KH-2009خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 12,018,000 ریال
کمپرسور 500 با دو پمپ 250 و یک دینام 4 -KH-2015خدامی کمپرسور 500 با دو پمپ 250 و یک دینام 4 -KH-2015خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 22,770,000 ریال
کمپرسور 150 دوسیلندر آلومینیومی KH-2008خدامی کمپرسور 150 دوسیلندر آلومینیومی KH-2008خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 9,430,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی KH-2011خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی KH-2011خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 1,139,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی ایستاده KH-2012خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی ایستاده KH-2012خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 11,845,000 ریال
کمپرسور 150 تک سیلندر چدنی KH-2006خدامی کمپرسور 150 تک سیلندر چدنی KH-2006خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 8,453,000 ریال
کمپرسور 1500 سه سیلندر چدنی KH-2022خدامی کمپرسور 1500 سه سیلندر چدنی KH-2022خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 67,045,000 ریال
کمپرسور 80 تک سیلندر چدنی KH-2001خدامی کمپرسور 80 تک سیلندر چدنی KH-2001خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 7,993,000 ریال
کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی KH-2003خدامی کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی KH-2003خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 8,568,000 ریال
کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی کنیتکس KH-2004خدامی کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی کنیتکس KH-2004خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 10,523,000 ریال
کمپرسور 80 دو سیلندر چدنی کنیتکس KH-2005خدامی کمپرسور 80 دو سیلندر چدنی کنیتکس KH-2005خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 10,983,000 ریال