محصولات برند گروه صنعتی خدامی دریک نگاه

گروه صنعتی خدامی با بیش از 35 سال تجربه در زمینه تولید کمپرسور باد ، پمپ باد و قطعات جانبی کمپرسور پیشرو در صنعت ساخت کمپرسور باد است ( با نام کمپرسور خدامی ). هم چنین در سال های اخیر با وارد کردن دیگر قطعات صنعتی از کشورهای مختلف اقدام به اسمبل کردن مدل های مختلفی از ابزارآلات با کیفیت بسیار عالی کرده است که از نمونه مشابه داخلی و خارجی آن تا حد قابل ملاحظه ای برتر است.


نام محصول نوع محصول قیمت
کمپرسور 80 تک سیلندر چدنی KH-2001 خدامی کمپرسور 80 تک سیلندر چدنی KH-2001 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 7,993,000 ریال
کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی KH-2003 خدامی کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی KH-2003 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 8,568,000 ریال
کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی کنیتکس KH-2004 خدامی کمپرسور 80 دو سیلندر آلومینیومی کنیتکس KH-2004 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 10,523,000 ریال
کمپرسور 80 دو سیلندر چدنی کنیتکس KH-2005 خدامی کمپرسور 80 دو سیلندر چدنی کنیتکس KH-2005 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 10,983,000 ریال
کمپرسور 150 تک سیلندر چدنی KH-2006 خدامی کمپرسور 150 تک سیلندر چدنی KH-2006 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 8,453,000 ریال
کمپرسور 150 دوسیلندر آلومینیومی KH-2008 خدامی کمپرسور 150 دوسیلندر آلومینیومی KH-2008 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 9,430,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی KH-2009 خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی KH-2009 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 12,018,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی ایستاده KH-2010 خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر چدنی ایستاده KH-2010 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 12,363,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی KH-2011 خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی KH-2011 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 1,139,000 ریال
کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی ایستاده KH-2012 خدامی کمپرسور 250 دوسیلندر آلومینیومی ایستاده KH-2012 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 11,845,000 ریال
کمپرسور 350 سه سیلندر چدنیKH-2013 خدامی کمپرسور 350 سه سیلندر چدنیKH-2013 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 18,975,000 ریال
کمپرسور 350 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2014 خدامی کمپرسور 350 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2014 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 19,550,000 ریال
کمپرسور 500 با دو پمپ 250 و یک دینام 4 -KH-2015خدامی کمپرسور 500 با دو پمپ 250 و یک دینام 4 -KH-2015خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 22,770,000 ریال
کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی KH-2016 خدامی کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی KH-2016 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 30,475,000 ریال
کمپرسور 1000 چهار سیلندر چدنی KH-2021 خدامی کمپرسور 1000 چهار سیلندر چدنی KH-2021 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 50,600,000 ریال
کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2017 خدامی کمپرسور 500 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2017 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 32,200,000 ریال
کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی KH-2018 خدامی کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی KH-2018 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 39,675,000 ریال
کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2019 خدامی کمپرسور 750 سه سیلندر چدنی ایستاده KH-2019 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 41,745,000 ریال
کمپرسور 1000 سه سیلندر چدنی KH-2020 خدامی کمپرسور 1000 سه سیلندر چدنی KH-2020 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 42,895,000 ریال
کمپرسور 1500 سه سیلندر چدنی KH-2022 خدامی کمپرسور 1500 سه سیلندر چدنی KH-2022 خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 67,045,000 ریال
کمپرسور 2000 سه سیلندر چدنی KH-2023خدامی کمپرسور 2000 سه سیلندر چدنی KH-2023خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 74,750,000 ریال
کمپرسور 3000 چهارسیلندر چدنی KH-2024خدامی کمپرسور 3000 چهارسیلندر چدنی KH-2024خدامی

ابزار بادی ( پنوماتیک) / کمپرسور

ابزار 105,225,000 ریال