محصولات برند ای پی ان دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
دریل چکشی 13 م م 800 واتDR 13 D ای پی ان دریل چکشی 13 م م 800 واتDR 13 D ای پی ان

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,166,000 ریال
دریل 10 م م 450 وات DR 10 Bای پی ان دریل 10 م م 450 وات DR 10 Bای پی ان

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 994,000 ریال
دریل چکشی 13م م 1010 واتDR 13 C ای پی ان دریل چکشی 13م م 1010 واتDR 13 C ای پی ان

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,393,000 ریال
دریل گیربکسی.چکشی دو دور 13 م م 1050 واتDR 13 M ای پی ان دریل گیربکسی.چکشی دو دور 13 م م 1050 واتDR 13 M ای پی ان

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 2,268,000 ریال
مینی فرز دسته بلند 1300وات AG 115 Gای پی ان مینی فرز دسته بلند 1300وات AG 115 Gای پی ان

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 1,998,000 ریال
چکش تخریب 11 کیلویی 1500واتDH 11 B ای پی ان چکش تخریب 11 کیلویی 1500واتDH 11 B ای پی ان

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 6,750,000 ریال
چکش تخریب 8 کیلویی حرفه ای 1200وات DH 8 Sای پی ان چکش تخریب 8 کیلویی حرفه ای 1200وات DH 8 Sای پی ان

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 3,726,000 ریال
بتن کن چهارشیار950 وات RH26Sای پی ان بتن کن چهارشیار950 وات RH26Sای پی ان

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 2,970,000 ریال
بتن کن پنج شیار دوحالته 1050 وات RH40Eای پی ان بتن کن پنج شیار دوحالته 1050 وات RH40Eای پی ان

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 4,536,000 ریال
بتن کن پنج شیار سه حالته 1200 وات RH45Gای پی ان بتن کن پنج شیار سه حالته 1200 وات RH45Gای پی ان

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 5,184,000 ریال
بتن کن چهار شیار32 م م 1500 واتRH32P ای پی ان بتن کن چهار شیار32 م م 1500 واتRH32P ای پی ان

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 3,348,000 ریال
بتن کن چهارحالته 650 وات RH22Tای پی ان بتن کن چهارحالته 650 وات RH22Tای پی ان

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 2,145,000 ریال
دریل شارژی 12 ولت لیتیومCLD 12L ای پی ان دریل شارژی 12 ولت لیتیومCLD 12L ای پی ان

ابزار شارژی / دریل شارژی

ابزار 2,862,000 ریال
دستگاه جوش 200آمپر سه حالته INW200Sای پی ان دستگاه جوش 200آمپر سه حالته INW200Sای پی ان

ابزار جوشکاری / دستگاههای جوش و برش

ابزار 7,535,000 ریال
فارسی بر کشویی حرفه ای 255م م 2000واتMS 255 S ای پی ان فارسی بر کشویی حرفه ای 255م م 2000واتMS 255 S ای پی ان

ابزار نجاری / فارسی بر

ابزار 7,645,000 ریال
منگنه کوب بادی ST8016Aای پی ان منگنه کوب بادی ST8016Aای پی ان

ابزار بادی ( پنوماتیک) / تفنگ میخ کوب و منگنه کوب

ابزار 1,058,000 ریال
میخ کوب بادیNL1850A ای پی ان میخ کوب بادیNL1850A ای پی ان

ابزار بادی ( پنوماتیک) / تفنگ میخ کوب و منگنه کوب

ابزار 1,274,000 ریال