محصولات برند تهران یراق دریک نگاه

گروه تولیدی تهران یراق در سال 1350 به عنوان اولین تولیـد کننده انواع ریل و قرقره درب های کشویی در ایران و هدف نیل به خود کفایی كشور عزيزمان در اين صنعت و تولید محصولی با بالاتریـن کیفیت و مطابق استاندارد های بین المللی تاسیس گردید و به رقیبی جدی برای محصولات اروپایـــی بدل گردید و امروز پس از طی سالها این مجموعه با کادر فنـی مجرب و با به روز رسانی امکانات خود که شامل بخشهاي :طراحی صنعتی ،تراشکاری ،قالبسازی ،پرسکاری ،آبکاری ،مونتاژ و فورمینگ میباشد در این راستا قدم برمیدارد.


نام محصول نوع محصول قیمت
ریل 5*5 تهران یراق ریل 5*5 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 1,300,000 ریال
ریل 3*3  (شش متری) تهران یراق ریل 3*3 (شش متری) تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 707,000 ریال
ریل 3*3 گالوانیزه تهران یراق ریل 3*3 گالوانیزه تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 748,000 ریال
ریل 4*4 تهران یراق ریل 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 1,052,000 ریال
ریل زیردری گالوانیزه تهران یراق ریل زیردری گالوانیزه تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 460,000 ریال
قرقره 7*7 S تهران یراق قرقره 7*7 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 655,500 ریال
قرقره 5*5  S تهران یراق قرقره 5*5 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 402,500 ریال
قرقره 7*7 دو چرخ  تهران یراق قرقره 7*7 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 339,300 ریال
قرقره 4*4 S تهران یراق قرقره 4*4 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 264,500 ریال
قرقره کیشان 7*7 تهران یراق قرقره کیشان 7*7 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 609,500 ریال
قرقره آویز فرش 3*3 دو چرخ تهران یراق قرقره آویز فرش 3*3 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 776,300 ریال
قرقره آویز کشتارگاهی تهران یراق قرقره آویز کشتارگاهی تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 460,000 ریال
قرقره 3*3 دوچرخ تهران یراق قرقره 3*3 دوچرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 55,200 ریال
قرقره کیشان 5*5 تهران یراق قرقره کیشان 5*5 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 299,000 ریال
قرقره کیشان 4*4 تهران یراق قرقره کیشان 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 207,000 ریال
قرقره کانکسی 3*3 تهران یراق قرقره کانکسی 3*3 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 115,000 ریال
قرقره آویز فرش 3*3- چهارچرخ تهران یراق قرقره آویز فرش 3*3- چهارچرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 97,800 ریال
قرقره 5*5 دو چرخ تهران یراق قرقره 5*5 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 201,300 ریال
قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 دو چرخ تهران یراق قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 78,800 ریال
قرقره سر ستون کانتینر تهران یراق قرقره سر ستون کانتینر تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 460,000 ریال
قرقره آویز فرش 4*4 تهران یراق قرقره آویز فرش 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 155,300 ریال
قرقره تک 3*3 تهران یراق قرقره تک 3*3 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 80,500 ریال
قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 چهارچرخ تهران یراق قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 چهارچرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 115,000 ریال
قرقره 3*3 S تهران یراق قرقره 3*3 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 96,600 ریال
قرقره کابل کش تهران یراق قرقره کابل کش تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 107,000 ریال
قرقره تخت دوچرخ 3*3 تهران یراق قرقره تخت دوچرخ 3*3 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 43,100 ریال
قرقره تک 5*5 تهران یراق قرقره تک 5*5 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 264,500 ریال
قرقره تک 4*4 تهران یراق قرقره تک 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 172,500 ریال
زیردری 12*5 چدنی تهران یراق زیردری 12*5 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 259,000 ریال
زیردری 10*3 چدنی تهران یراق زیردری 10*3 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 144,000 ریال
زیردری 8*3 آهنی تهران یراق زیردری 8*3 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 213,000 ریال
زیردری 10*3 آهنی تهران یراق زیردری 10*3 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 242,000 ریال
زیردری 6*3 چدنی تهران یراق زیردری 6*3 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 97,000 ریال
زیردری 8*3 چدنی تهران یراق زیردری 8*3 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 106,000 ریال
زیردری 6*3 آهنی تهران یراق زیردری 6*3 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 161,000 ریال
زیردری 12*5 آهنی تهران یراق زیردری 12*5 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 604,000 ریال
زیردری 10*5 چدنی تهران یراق زیردری 10*5 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 209,000 ریال
زیردری 15*5 آهنی تهران یراق زیردری 15*5 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 817,000 ریال