محصولات برند تهران یراق دریک نگاه

گروه تولیدی تهران یراق در سال 1350 به عنوان اولین تولیـد کننده انواع ریل و قرقره درب های کشویی در ایران و هدف نیل به خود کفایی كشور عزيزمان در اين صنعت و تولید محصولی با بالاتریـن کیفیت و مطابق استاندارد های بین المللی تاسیس گردید و به رقیبی جدی برای محصولات اروپایـــی بدل گردید و امروز پس از طی سالها این مجموعه با کادر فنـی مجرب و با به روز رسانی امکانات خود که شامل بخشهاي :طراحی صنعتی ،تراشکاری ،قالبسازی ،پرسکاری ،آبکاری ،مونتاژ و فورمینگ میباشد در این راستا قدم برمیدارد.


نام محصول نوع محصول قیمت
ریل زیردری گالوانیزه تهران یراق ریل زیردری گالوانیزه تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 520,000 ریال
ریل 5*5 تهران یراق ریل 5*5 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 1,469,000 ریال
ریل 3*3 گالوانیزه تهران یراق ریل 3*3 گالوانیزه تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 845,000 ریال
ریل 3*3  (شش متری) تهران یراق ریل 3*3 (شش متری) تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 800,000 ریال
ریل 4*4 تهران یراق ریل 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع ریل

یراق 1,190,000 ریال
قرقره آویز فرش 3*3 دو چرخ تهران یراق قرقره آویز فرش 3*3 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 81,000 ریال
قرقره آویز کشتارگاهی تهران یراق قرقره آویز کشتارگاهی تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 440,000 ریال
قرقره کیشان 7*7 تهران یراق قرقره کیشان 7*7 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 737,000 ریال
قرقره 3*3 دوچرخ تهران یراق قرقره 3*3 دوچرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 57,000 ریال
قرقره کیشان 5*5 تهران یراق قرقره کیشان 5*5 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 330,000 ریال
قرقره کانکسی 3*3 تهران یراق قرقره کانکسی 3*3 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 110,000 ریال
قرقره کیشان 4*4 تهران یراق قرقره کیشان 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 220,000 ریال
قرقره 5*5 دو چرخ تهران یراق قرقره 5*5 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 204,000 ریال
قرقره آویز فرش 3*3- چهارچرخ تهران یراق قرقره آویز فرش 3*3- چهارچرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 99,000 ریال
قرقره سر ستون کانتینر تهران یراق قرقره سر ستون کانتینر تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 495,000 ریال
قرقره آویز فرش 4*4 تهران یراق قرقره آویز فرش 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 149,000 ریال
قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 دو چرخ تهران یراق قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 81,000 ریال
قرقره 7*7 S تهران یراق قرقره 7*7 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 770,000 ریال
قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 چهارچرخ تهران یراق قرقره بلبرینگی روکش دار 3*3 چهارچرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 116,000 ریال
قرقره تک 3*3 تهران یراق قرقره تک 3*3 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 83,000 ریال
قرقره 3*3 S تهران یراق قرقره 3*3 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 99,000 ریال
قرقره کابل کش تهران یراق قرقره کابل کش تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 102,000 ریال
قرقره تخت دوچرخ 3*3 تهران یراق قرقره تخت دوچرخ 3*3 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 44,000 ریال
قرقره 5*5  S تهران یراق قرقره 5*5 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 418,000 ریال
قرقره 7*7 دو چرخ  تهران یراق قرقره 7*7 دو چرخ تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 341,000 ریال
قرقره 4*4 S تهران یراق قرقره 4*4 S تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 275,000 ریال
قرقره تک 5*5 تهران یراق قرقره تک 5*5 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 253,000 ریال
قرقره تک 4*4 تهران یراق قرقره تک 4*4 تهران یراق

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 187,000 ریال
زیردری 12*5 چدنی تهران یراق زیردری 12*5 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 281,000 ریال
زیردری 8*3 چدنی تهران یراق زیردری 8*3 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 143,000 ریال
زیردری 6*3 آهنی تهران یراق زیردری 6*3 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 208,000 ریال
زیردری 6*3 چدنی تهران یراق زیردری 6*3 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 124,000 ریال
زیردری 12*5 آهنی تهران یراق زیردری 12*5 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 715,000 ریال
زیردری 15*5 آهنی تهران یراق زیردری 15*5 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 975,000 ریال
زیردری 10*5 چدنی تهران یراق زیردری 10*5 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 286,000 ریال
زیردری 10*3 چدنی تهران یراق زیردری 10*3 چدنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 195,000 ریال
زیردری 8*3 آهنی تهران یراق زیردری 8*3 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 241,000 ریال
زیردری 10*3 آهنی تهران یراق زیردری 10*3 آهنی تهران یراق

ریل و قرقره / زیردری

یراق 338,000 ریال