محصولات برند ایران پتک دریک نگاه

کارخانجات ایران پتک مستقر در شهرک صنعتی اراک از ابتدای سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در زمینه ابزارآلات دستی آغاز نموده و خوشبختانه در سال ۱۳۷۴ موفق به تولید آزمایشی برخی از گونه های ابزارآلات شد . کارخانجات معظم ایران پتک مشتمل بر واحدهای متعدد طراحی، قالبسازی، ابزارسازی، فورج(آهنگری گرم)، ماشین کاری، جوشکاری، پرسکاری، آبکاری، سیاهکاری، عملیات حرارتی، رنگ کاری، درودگری، دایکست آلومینیوم، سوهان، تزریق پلاستیک، مونتاژ و بسته بندی است که هر یک به نوبه خود در تولید ابزاری مرغوب و مطمئن سهـم بسزایی ایفـا می نمایند .


نام محصول نوع محصول قیمت
قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 3210 ايران پتک قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 3210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 301,000 ریال
قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 4210 ايران پتک قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 4210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 380,000 ریال
کيف کمری ابزار SA1010 ايران پتک کيف کمری ابزار SA1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 949,000 ریال
کيف کمری ابزار(دوقلو) SA1011 ايران پتک کيف کمری ابزار(دوقلو) SA1011 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 1,635,000 ریال
گيره روميزي KA1010 ايران پتک گيره روميزي KA1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,709,000 ریال
گيره روميزي KA1410 ايران پتک گيره روميزي KA1410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,032,000 ریال
گيره روميزي KA1210 ايران پتک گيره روميزي KA1210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,565,000 ریال
گيره روميزي KA1610 ايران پتک گيره روميزي KA1610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,810,000 ریال
گيره روميزي KA1810 ايران پتک گيره روميزي KA1810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,577,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي KA1210-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي KA1210-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 672,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي KA1010-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي KA1010-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 610,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي KA 1410-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي KA 1410-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 799,000 ریال
پايه اتصال متحرک گيره روميزي KA 1210-51 ايران پتک پايه اتصال متحرک گيره روميزي KA 1210-51 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,117,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي KA 1210-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي KA 1210-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,085,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي KA1410-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي KA1410-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,175,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA 1210-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA 1210-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 408,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي KA 1610-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي KA 1610-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,369,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA1410-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA1410-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 426,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA1610-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA1610-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 439,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA1810-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA1810-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 455,000 ریال
گيره لوله روميزي KC 2010 ايران پتک گيره لوله روميزي KC 2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,248,000 ریال
گيره صحرايي KB 2010 ايران پتک گيره صحرايي KB 2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,569,000 ریال
پايه اتصال متحرک گيره لوله روميزي KC 2010-51 ايران پتک پايه اتصال متحرک گيره لوله روميزي KC 2010-51 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 928,000 ریال
گيره پیچی KD 0510 ايران پتک گيره پیچی KD 0510 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 61,000 ریال
گيره پیچی KD 0810 ايران پتک گيره پیچی KD 0810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 74,000 ریال
گيره پیچی KD1210 ايران پتک گيره پیچی KD1210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 84,000 ریال
سندان آهنگري SR 2410 ايران پتک سندان آهنگري SR 2410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,090,000 ریال
سندان آهنگري SR 5010 ايران پتک سندان آهنگري SR 5010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 12,548,000 ریال
سندان ظريف کاري SR 1010 ايران پتک سندان ظريف کاري SR 1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 621,000 ریال
گيره آلومينيومي KE1010 ايران پتک گيره آلومينيومي KE1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 208,000 ریال
سندان دستي صافکاري  BC1810 ايران پتک سندان دستي صافکاري BC1810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 365,000 ریال
سندان دستی صافکاری  BC2010 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 415,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC2210 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 365,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC2410 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 509,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC2610 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 604,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC 2810 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC 2810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 457,000 ریال
سندان دستی صافکاری  BC 3010 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC 3010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 428,000 ریال
سندان دستی صافکاری  BC 3210 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC 3210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 607,000 ریال
سنبه نشان 4*120 LE1410 ايران پتک سنبه نشان 4*120 LE1410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 55,000 ریال
سنبه نشان 5*120 LE1610 ايران پتک سنبه نشان 5*120 LE1610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 65,000 ریال