محصولات برند ایران پتک دریک نگاه

کارخانجات ایران پتک مستقر در شهرک صنعتی اراک از ابتدای سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در زمینه ابزارآلات دستی آغاز نموده و خوشبختانه در سال ۱۳۷۴ موفق به تولید آزمایشی برخی از گونه های ابزارآلات شد . کارخانجات معظم ایران پتک مشتمل بر واحدهای متعدد طراحی، قالبسازی، ابزارسازی، فورج(آهنگری گرم)، ماشین کاری، جوشکاری، پرسکاری، آبکاری، سیاهکاری، عملیات حرارتی، رنگ کاری، درودگری، دایکست آلومینیوم، سوهان، تزریق پلاستیک، مونتاژ و بسته بندی است که هر یک به نوبه خود در تولید ابزاری مرغوب و مطمئن سهـم بسزایی ایفـا می نمایند .


نام محصول نوع محصول قیمت
قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 4210 ايران پتک قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 4210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 391,000 ریال
قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 3210 ايران پتک قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 3210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 310,000 ریال
کيف کمری ابزار(دوقلو) SA1011 ايران پتک کيف کمری ابزار(دوقلو) SA1011 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 1,682,000 ریال
کيف کمری ابزار SA1010 ايران پتک کيف کمری ابزار SA1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 976,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي KA 1210-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي KA 1210-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 0 ریال
فک منشوري گيره روميزي KA1410-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي KA1410-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,209,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA1410-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA1410-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 438,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA 1210-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA 1210-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 420,000 ریال
گيره روميزي KA1610 ايران پتک گيره روميزي KA1610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,005,000 ریال
گيره روميزي KA1810 ايران پتک گيره روميزي KA1810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,793,000 ریال
گيره صحرايي KB 2010 ايران پتک گيره صحرايي KB 2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,699,000 ریال
گيره روميزي KA1210 ايران پتک گيره روميزي KA1210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,920,000 ریال
سندان ظريف کاري SR 1010 ايران پتک سندان ظريف کاري SR 1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 638,000 ریال
گيره آلومينيومي KE1010 ايران پتک گيره آلومينيومي KE1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 214,000 ریال
گيره پیچی KD1210 ايران پتک گيره پیچی KD1210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 86,000 ریال
سندان آهنگري SR 2410 ايران پتک سندان آهنگري SR 2410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,264,000 ریال
سندان آهنگري SR 5010 ايران پتک سندان آهنگري SR 5010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 12,906,000 ریال
گيره پیچی KD 0510 ايران پتک گيره پیچی KD 0510 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 63,000 ریال
گيره پیچی KD 0810 ايران پتک گيره پیچی KD 0810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 76,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA1810-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA1810-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 468,000 ریال
گيره لوله روميزي KC 2010 ايران پتک گيره لوله روميزي KC 2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,312,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي  KA1610-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي KA1610-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 451,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي KA 1610-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي KA 1610-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,408,000 ریال
پايه اتصال متحرک گيره لوله روميزي KC 2010-51 ايران پتک پايه اتصال متحرک گيره لوله روميزي KC 2010-51 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 955,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي KA1210-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي KA1210-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 691,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي KA1010-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي KA1010-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 627,000 ریال
پايه اتصال متحرک گيره روميزي KA 1210-51 ايران پتک پايه اتصال متحرک گيره روميزي KA 1210-51 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,149,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي KA 1410-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي KA 1410-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 822,000 ریال
گيره روميزي KA1010 ايران پتک گيره روميزي KA1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,786,000 ریال
گيره روميزي KA1410 ايران پتک گيره روميزي KA1410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,175,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC 2810 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC 2810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 470,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC2410 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 524,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC2610 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 621,000 ریال
سندان دستی صافکاری  BC 3210 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC 3210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 624,000 ریال
سندان دستی صافکاری BC2210 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 376,000 ریال
سندان دستی صافکاری  BC 3010 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC 3010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 441,000 ریال
سندان دستي صافکاري  BC1810 ايران پتک سندان دستي صافکاري BC1810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 376,000 ریال
سندان دستی صافکاری  BC2010 ايران پتک سندان دستی صافکاری BC2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 427,000 ریال
سنبه نشان 5*120 LE1610 ايران پتک سنبه نشان 5*120 LE1610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 67,000 ریال
کيف حاوي سنبه ها و قلم ها LA9610 ايران پتک کيف حاوي سنبه ها و قلم ها LA9610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 556,000 ریال