محصولات برند ایران پتک دریک نگاه

کارخانجات ایران پتک مستقر در شهرک صنعتی اراک از ابتدای سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در زمینه ابزارآلات دستی آغاز نموده و خوشبختانه در سال ۱۳۷۴ موفق به تولید آزمایشی برخی از گونه های ابزارآلات شد . کارخانجات معظم ایران پتک مشتمل بر واحدهای متعدد طراحی، قالبسازی، ابزارسازی، فورج(آهنگری گرم)، ماشین کاری، جوشکاری، پرسکاری، آبکاری، سیاهکاری، عملیات حرارتی، رنگ کاری، درودگری، دایکست آلومینیوم، سوهان، تزریق پلاستیک، مونتاژ و بسته بندی است که هر یک به نوبه خود در تولید ابزاری مرغوب و مطمئن سهـم بسزایی ایفـا می نمایند .


نام محصول نوع محصول قیمت
قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 4210 ايران پتک قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 4210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 380,000 ریال
قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 3210 ايران پتک قيچي لوله هاي پلاستيکي NA 3210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 301,000 ریال
کيف کمری ابزار SA1010 ايران پتک کيف کمری ابزار SA1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 949,000 ریال
کيف کمری ابزار(دوقلو) SA1011 ايران پتک کيف کمری ابزار(دوقلو) SA1011 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 1,635,000 ریال
گيره آلومينيومي KE1010 ايران پتک گيره آلومينيومي KE1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 208,000 ریال
سندان آهنگري 24 کيلويي SR 2410 ايران پتک سندان آهنگري 24 کيلويي SR 2410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,090,000 ریال
سندان آهنگري 50 کيلويي SR 5010 ايران پتک سندان آهنگري 50 کيلويي SR 5010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 12,548,000 ریال
سندان ظريف کاري SR 1010 ايران پتک سندان ظريف کاري SR 1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 621,000 ریال
گيره پيچ ي 50 KD 0510 ايران پتک گيره پيچ ي 50 KD 0510 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 61,000 ریال
گيره پيچ ي 80 KD 0810 ايران پتک گيره پيچ ي 80 KD 0810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 74,000 ریال
گيره پيچ ي 120 KD 1210 ايران پتک گيره پيچ ي 120 KD 1210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 84,000 ریال
گيره صحرايي KB 2010 ايران پتک گيره صحرايي KB 2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,569,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي 180 KA 1810-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي 180 KA 1810-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 455,000 ریال
گيره لوله روميزي KC 2010 ايران پتک گيره لوله روميزي KC 2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,248,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي 120 KA 1210-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي 120 KA 1210-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 408,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي 140 KA 1410-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي 140 KA 1410-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 426,000 ریال
فک پلاستيکي گيره روميزي 160 KA 1610-53 ايران پتک فک پلاستيکي گيره روميزي 160 KA 1610-53 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 439,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي 120 KA 1210-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي 120 KA 1210-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,085,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي 140 KA 1410-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي 140 KA 1410-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,175,000 ریال
فک منشوري گيره روميزي160  KA 1610-52 ايران پتک فک منشوري گيره روميزي160 KA 1610-52 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,369,000 ریال
پايه اتصال متحرک گيره روميزي KA 1210-51 ايران پتک پايه اتصال متحرک گيره روميزي KA 1210-51 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,117,000 ریال
پايه اتصال متحرک گيره لوله روميزي KC 2010-51 ايران پتک پايه اتصال متحرک گيره لوله روميزي KC 2010-51 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 928,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي  120 KA 1210-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي 120 KA 1210-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 672,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي  100 KA 1010-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي 100 KA 1010-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 610,000 ریال
گيره روميزي 160 KA 1610 ايران پتک گيره روميزي 160 KA 1610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,810,000 ریال
گيره روميزي 180 KA 1810 ايران پتک گيره روميزي 180 KA 1810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,577,000 ریال
پايه گردان گيره روميزي  180-140 KA 1410-50 ايران پتک پايه گردان گيره روميزي 180-140 KA 1410-50 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 799,000 ریال
گيره روميزي 100 KA 1010 ايران پتک گيره روميزي 100 KA 1010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,709,000 ریال
گيره روميزي 120 KA 1210 ايران پتک گيره روميزي 120 KA 1210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,565,000 ریال
گيره روميزي 140 KA 1410 ايران پتک گيره روميزي 140 KA 1410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,032,000 ریال
سندان دستی صافکاری 2810 BC2810 ايران پتک سندان دستی صافکاری 2810 BC2810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 457,000 ریال
سندان دستی صافکاری 2410 BC2410 ايران پتک سندان دستی صافکاری 2410 BC2410 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 509,000 ریال
سندان دستی صافکاری 2610 BC2610 ايران پتک سندان دستی صافکاری 2610 BC2610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 604,000 ریال
سندان دستی صافکاری 3210 BC3210 ايران پتک سندان دستی صافکاری 3210 BC3210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 607,000 ریال
سندان دستی صافکاری 2210 BC2210 ايران پتک سندان دستی صافکاری 2210 BC2210 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 365,000 ریال
سندان دستی صافکاری 3010 BC3010 ايران پتک سندان دستی صافکاری 3010 BC3010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 428,000 ریال
سندان دستی صافکاری 2010 BC2010 ايران پتک سندان دستی صافکاری 2010 BC2010 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 415,000 ریال
سندان دستي صافکاري 1810 BC1810 ايران پتک سندان دستي صافکاري 1810 BC1810 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 365,000 ریال
کيف حاوي سنبه ها و قلم ها LA9610 ايران پتک کيف حاوي سنبه ها و قلم ها LA9610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 541,000 ریال
کيف حاوي سنبه هاي خارج کننده LS9610 ايران پتک کيف حاوي سنبه هاي خارج کننده LS9610 ايران پتک

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 411,000 ریال