محصولات برند تانوس دریک نگاه

شرکت ابزار یراق تانوس ، از سال 1387، با بهره گیری از تجربه چندین ساله گروه مدیریتی خود ، فعالیت خود را در زمینه طراحی،گزینش،تولید و گردآوری مجموعه ای کامل از ابزارهای دستی،بادی و برقی، در انواع صنعتی و حرفه ای با برند تانوس آغاز نموده است . شرکت ابزار یراق تانوس ، با اتکاء به خداوند در سایه تعهد و تخصص پرسنل خود توانسته است از ابتدای شروع فعالیت شرکت تا به امروز ، ابزارهای متنوع و منحصر به فرد خود را مناسب با نیاز روز گردآوری کرده و به یکی از شناخته شده ترین برندهای فعال در بازار ایران تبدیل شود .


نام محصول نوع محصول قیمت
قیچی برش لوله PVCاتوماتیک تانوس قیچی برش لوله PVCاتوماتیک تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 200,000 ریال
اتو لوله سبز بدون لوازم PWM-01-1500 تانوس اتو لوله سبز بدون لوازم PWM-01-1500 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 840,000 ریال
اتو لوله سبز تانوس اتو لوله سبز تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 1,628,000 ریال
جعبه بکس 24 پارچه 1/2 اینچ تانوس جعبه بکس 24 پارچه 1/2 اینچ تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 1,964,000 ریال
جعبه ابزار پلاستیکی دور فلزی تانوس جعبه ابزار پلاستیکی دور فلزی تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 399,000 ریال
تلمبه پایی دو سیلندر فشار قوی تانوس تلمبه پایی دو سیلندر فشار قوی تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 389,000 ریال
تلمبه پایی تک سیلندر فشار قوی تانوس تلمبه پایی تک سیلندر فشار قوی تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 315,000 ریال
سنبه واشربر 9 عددی تانوس سنبه واشربر 9 عددی تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 0 ریال
آچار فرانسه مشکی 8 تانوس آچار فرانسه مشکی 8 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 164,000 ریال
آچار فرانسه مشکی 10 تانوس آچار فرانسه مشکی 10 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 205,000 ریال
آچار فرانسه مشکی 6 تانوس آچار فرانسه مشکی 6 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 123,000 ریال
آچار فرانسه مشکی 12 تانوس آچار فرانسه مشکی 12 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 246,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 250×5 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 250×5 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 36,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 150×6 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 150×6 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 40,000 ریال
پیچ گوشتی تکی سایز 125*6 چهار سو تانوس پیچ گوشتی تکی سایز 125*6 چهار سو تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 38,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 100×6 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 100×6 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 34,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 250×5 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 250×5 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 36,000 ریال
پیچ گوشتی تکی سایز 125*5 چهار سو تانوس پیچ گوشتی تکی سایز 125*5 چهار سو تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 29,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 100×5 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 100×5 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 27,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 150×3 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 150×3 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 19,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو100×3 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو100×3 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 17,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 75×3 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 75×3 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 15,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 100×6 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 100×6 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 34,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 150×6 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 150×6 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 40,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 125×5 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 125×5 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 29,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 75×3 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 75×3 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 15,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 150×3 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 150×3 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 19,000 ریال
پیچ گوشتی تکی چهارسو 150×5 تانوس پیچ گوشتی تکی چهارسو 150×5 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 32,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 100×5 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 100×5 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 27,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 125×6 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 125×6 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 38,000 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو100×3 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو100×3 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 17,000 ریال
پیچ گوشتی ساعتی تانوس پیچ گوشتی ساعتی تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 103,000 ریال
پیچ گوشتی کیفی 7 عددی تانوس پیچ گوشتی کیفی 7 عددی تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 242,000 ریال
پیچ گوشتی تکی 150×8 تانوس پیچ گوشتی تکی 150×8 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 52,800 ریال
پیچ گوشتی تکی دوسو 200×8 تانوس پیچ گوشتی تکی دوسو 200×8 تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 57,200 ریال
دم باریک دسته سه رنگ 6 اینچ تانوس دم باریک دسته سه رنگ 6 اینچ تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / دم باریک

ابزار 124,000 ریال
دم باریک دسته سه رنگ 8 اینچ تانوس دم باریک دسته سه رنگ 8 اینچ تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / دم باریک

ابزار 124,000 ریال
دم باریک الکترونیکی 4.5 اینچ تانوس دم باریک الکترونیکی 4.5 اینچ تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / دم باریک

ابزار 61,000 ریال
آچار آلن چاقویی شش گوش تانوس آچار آلن چاقویی شش گوش تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 134,000 ریال
آچار آلن چاقویی ستاره ای تانوس آچار آلن چاقویی ستاره ای تانوس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 134,000 ریال