محصولات برند آلفا دریک نگاه

آلفا ارایه دهنده انواع دستگیره و قلاب و ریل و لولا و جک و تجهیزات کابینت است.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره کابینت201( 192-300 )آلفا دستگیره کابینت201( 192-300 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 0 ریال
دستگیره کابینت 192کد220 آلفا دستگیره کابینت 192کد220 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 43,000 ریال
دستگیره کابینت 201(128-200) آلفا دستگیره کابینت 201(128-200) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 37,000 ریال
دستگیره کابینت 128 کد202 آلفا دستگیره کابینت 128 کد202 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 21,000 ریال
دستگیره کابینت 160کد202 آلفا دستگیره کابینت 160کد202 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت 96 کد204 آلفا دستگیره کابینت 96 کد204 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 25,000 ریال
دستگیره کابینت 181(250-160 )آلفا دستگیره کابینت 181(250-160 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 31,000 ریال
دستگیره کابینت181(400-288 )آلفا دستگیره کابینت181(400-288 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 45,000 ریال
دستگیره کابینت  320 کد221 آلفا دستگیره کابینت 320 کد221 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 54,000 ریال
دستگیره کابینت 256 کد221 آلفا دستگیره کابینت 256 کد221 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 43,000 ریال
دستگیره کابینت181( 150- 96 )آلفا دستگیره کابینت181( 150- 96 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 22,000 ریال
دستگیره کابینت 181( 200-128) آلفا دستگیره کابینت 181( 200-128) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت201( 160-240 )آلفا دستگیره کابینت201( 160-240 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 41,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ونگه 160 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ونگه 160 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 30,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ونگه 128 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ونگه 128 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ساتن 128 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ساتن 128 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت 320 کد215 آلفا دستگیره کابینت 320 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 45,000 ریال
دستگیره کابینت 256 کد215 آلفا دستگیره کابینت 256 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 41,000 ریال
دستگیره کابینت 224 کد215 آلفا دستگیره کابینت 224 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 47,000 ریال
دستگیره کابینت 192 کد215 آلفا دستگیره کابینت 192 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 45,000 ریال
دستگیره کابینت 160 کد215 آلفا دستگیره کابینت 160 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 43,000 ریال
دستگیره کابینت 128 کد215 آلفا دستگیره کابینت 128 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 40,000 ریال
دستگیره کابینت 224کد214 آلفا دستگیره کابینت 224کد214 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 59,000 ریال
دستگیره کابینت 192کد214  آلفا دستگیره کابینت 192کد214 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 54,000 ریال
دستگیره کابینت 160 کد 214 آلفا دستگیره کابینت 160 کد 214 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 48,000 ریال
دستگیره کابینت 50 کد214 آلفا دستگیره کابینت 50 کد214 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت 192کد213 آلفا دستگیره کابینت 192کد213 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 54,000 ریال
دستگیره کابینت 160 کد213 آلفا دستگیره کابینت 160 کد213 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 48,000 ریال
دستگیره کابینت 50 کد213 آلفا دستگیره کابینت 50 کد213 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت S (کد212 ) آلفا دستگیره کابینت S (کد212 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 18,000 ریال
دستگیره کابینت L (کد212 ) آلفا دستگیره کابینت L (کد212 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 32,000 ریال
دستگیره کابینت L (کد211 ) آلفا دستگیره کابینت L (کد211 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 31,000 ریال
دستگیره کابینتS (کد211 ) آلفا دستگیره کابینتS (کد211 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 17,000 ریال
دستگیره کابینت 80 کد207 آلفا دستگیره کابینت 80 کد207 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 43,000 ریال
دستگیره کابینت 60 کد207 آلفا دستگیره کابینت 60 کد207 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 32,000 ریال
دستگیره کابینت 40 کد207 آلفا دستگیره کابینت 40 کد207 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 22,000 ریال
دستگیره کابینت T کد206 آلفا دستگیره کابینت T کد206 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 15,000 ریال
دستگیره کابینت L کد205 آلفا دستگیره کابینت L کد205 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 30,000 ریال
دستگیره کابینت S کد205 آلفا دستگیره کابینت S کد205 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 17,000 ریال
دستگیره کابینت 128 کد204 آلفا دستگیره کابینت 128 کد204 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 29,000 ریال