محصولات برند پارس رگولاتور دریک نگاه

شرکت پارس رگولاتور یکی از تولیدکنندگان پیشرو انواع مختلف رگولاتور گاز مایع در ایران آغاز نمود. در حال حاضر با بیش از ربع قرن تجربه و مهارت در تولید محصولات گاز مایع با تأکید بر تجربه ی فنی و مهندسی نیروی انسانی و بهره گیری از بهترین مواد اولیه با کیفیت بالا ، ما شاهد افزایش توسعه ی روزافزون در رابطه با کیفیت و کمیت هستیم.


نام محصول نوع محصول قیمت
گرمکن بزرگ پارس گرمکن بزرگ پارس

ابزار جوشکاری / گرم کن

ابزار 119,000 ریال
گرمکن بزرگ کلاجدار پارس گرمکن بزرگ کلاجدار پارس

ابزار جوشکاری / گرم کن

ابزار 165,000 ریال
گرمکن کوچک پارس گرمکن کوچک پارس

ابزار جوشکاری / گرم کن

ابزار 77,000 ریال
رگلاتور پرسی 2کیلویی خانگی بزرگ پارس رگلاتور پرسی 2کیلویی خانگی بزرگ پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 111,000 ریال
رگلاتور بوتان نیمه قابل تنطیم جدید پارس رگلاتور بوتان نیمه قابل تنطیم جدید پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 119,000 ریال
رگلاتور بوتان 2کیلویی خانگی بزرگ پارس رگلاتور بوتان 2کیلویی خانگی بزرگ پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 119,000 ریال
رگلاتور پرسی خانگی معمولی پارس رگلاتور پرسی خانگی معمولی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 92,000 ریال
رگلاتور پرسی نیمه قابل تنطیم پارس رگلاتور پرسی نیمه قابل تنطیم پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 102,000 ریال
رگلاتور پرسی نیمه قابل تنطیم جدید پارس رگلاتور پرسی نیمه قابل تنطیم جدید پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 98,000 ریال
رگلاتور پرسی فشار قوی صنعتی پارس رگلاتور پرسی فشار قوی صنعتی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 157,000 ریال
رگلاتور پرسی فشار قوی صنعتی جدید پارس رگلاتور پرسی فشار قوی صنعتی جدید پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 171,000 ریال
رگلاتور پرسی فشار قوی کله قندی پارس رگلاتور پرسی فشار قوی کله قندی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 180,000 ریال
رگلاتور بوتان نیمه قابل تنطیم پارس رگلاتور بوتان نیمه قابل تنطیم پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 112,000 ریال
رگلاتور بوتان فشار قوی صنعتی پارس رگلاتور بوتان فشار قوی صنعتی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 180,000 ریال
رگلاتور بوتان فشار قوی صنعتی جدید پارس رگلاتور بوتان فشار قوی صنعتی جدید پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 157,000 ریال
رگلاتور بوتان فشار قوی کله قندی پارس رگلاتور بوتان فشار قوی کله قندی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 200,000 ریال
رگلاتور ایران گاز سوزنی خانگی پارس رگلاتور ایران گاز سوزنی خانگی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 140,000 ریال
رگلاتور ایران گاز سوزنی قابل تنظیم پارس رگلاتور ایران گاز سوزنی قابل تنظیم پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 73,000 ریال
رگلاتور ایران گاز سوزنی پارس رگلاتور ایران گاز سوزنی پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 251,000 ریال
رگلاتور ایران گاز کامپکت پارس رگلاتور ایران گاز کامپکت پارس

ابزار جوشکاری / رگلاتور

ابزار 76,000 ریال