محصولات برند نووا دریک نگاه

شرکت ابزار یراق نووا ، از سال 1387، با بهره گیری از تجربه چندین ساله گروه مدیریتی خود ، فعالیت خود را در زمینه طراحی،گزینش،تولید و گردآوری مجموعه ای کامل از ابزارهای دستی،بادی و برقی، در انواع صنعتی و حرفه ای با برند نووا آغاز نموده است . شرکت ابزار یراق نووا ، با اتکاء به خداوند در سایه تعهد و تخصص پرسنل خود توانسته است از ابتدای شروع فعالیت شرکت تا به امروز ، ابزارهای متنوع و منحصر به فرد خود را مناسب با نیاز روز گردآوری کرده و به یکی از شناخته شده ترین برندهای فعال در بازار ایران تبدیل شود .


نام محصول نوع محصول قیمت
کارواش NTW-4140 نووا کارواش NTW-4140 نووا

ابزار برقی / کارواش

ابزار 6,290,000 ریال
کارواش NTW - 4100 نووا کارواش NTW - 4100 نووا

ابزار برقی / کارواش

ابزار 4,820,000 ریال
کارواش NTW - 4160 نووا کارواش NTW - 4160 نووا

ابزار برقی / کارواش

ابزار 9,755,000 ریال
اتو لوله سبزNTW-2400 نووا اتو لوله سبزNTW-2400 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 0 ریال
اتو لوله سبز NTW-2410 نووا اتو لوله سبز NTW-2410 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 2,095,000 ریال
قیچی پی وی سی بر اتوماتیک 1005 نوا قیچی پی وی سی بر اتوماتیک 1005 نوا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 341,000 ریال
قیچی پی وی سی بر 1001 نووا قیچی پی وی سی بر 1001 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 210,000 ریال
کمک 3/4 اینچ (200 م م ) نووا کمک 3/4 اینچ (200 م م ) نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7112 نووا بکس NTS-7112 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7127 نووا بکس NTS-7127 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7128 نووا بکس NTS-7128 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7120 نووا بکس NTS-7120 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7126 نووا بکس NTS-7126 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7118 نووا بکس NTS-7118 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
دسته جغجغه 3/4 اینچ 7203 نووا دسته جغجغه 3/4 اینچ 7203 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7132 نووا بکس NTS-7132 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7123 نووا بکس NTS-7123 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7125 نووا بکس NTS-7125 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکسNTS-7116 نووا بکسNTS-7116 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7121 نووا بکس NTS-7121 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7108 نووا بکس NTS-7108 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7130 نووا بکس NTS-7130 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7109 نووا بکس NTS-7109 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس شمع 16 NTS-7100 نووا بکس شمع 16 NTS-7100 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 53,000 ریال
بکس NTS-7124 نووا بکس NTS-7124 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7111 نووا بکس NTS-7111 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7115 نووا بکس NTS-7115 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7129 نووا بکس NTS-7129 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7117 نووا بکس NTS-7117 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
کمک 1/2 بلند نووا کمک 1/2 بلند نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7122 نووا بکس NTS-7122 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
بکس NTS-7119 نووا بکس NTS-7119 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
کیت بیت 25 پارچه با دسته T جغجغه ای 1333 نووا کیت بیت 25 پارچه با دسته T جغجغه ای 1333 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 436,000 ریال
بکس NTS-7110 نووا بکس NTS-7110 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
جعبه بکس 24 پارچه 7001 نووا جعبه بکس 24 پارچه 7001 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 0 ریال
جعبه بکس بیت 1/2 اینچ 15 پارچه النی ستاره ای 7011 نووا جعبه بکس بیت 1/2 اینچ 15 پارچه النی ستاره ای 7011 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 473,000 ریال
کمک 1/2 کوتاه نووا کمک 1/2 کوتاه نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 77,000 ریال
بکس NTS-7113 نووا بکس NTS-7113 نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 24,000 ریال
کمک 3/4 اینچ (400 م م ) نووا کمک 3/4 اینچ (400 م م ) نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 509,000 ریال
کیت بیت و بکس 33 پارچه با پیچ گوشتی جغجغه ای نووا کیت بیت و بکس 33 پارچه با پیچ گوشتی جغجغه ای نووا

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه بکس و متعلقات

ابزار 578,000 ریال