محصولات برند دستگیره نگین دریک نگاه

شرکت دستگیره نگین تولیده کننده یراق آلات ، كار خود را از سالهاي دور آغار نمود و سعي بر آن دارد كه نظرات مشتريان خود را در نظر گرفته و با كيفيت و قيمت بهتر خريدار را راضي نمائيم خداوند را شاكريم كه در اين راه موفق بوده ايم.به اميد روزهاي بهتر با شما.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره کلاسیک (192-160) سه خط کرم براق 2013 نگین دستگیره کلاسیک (192-160) سه خط کرم براق 2013 نگین

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 50,000 ریال
دستگیره کلاسیک (320-288) سه خط کرم براق 2013 نگین دستگیره کلاسیک (320-288) سه خط کرم براق 2013 نگین

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 61,000 ریال
دستگیره کلاسیک (320-288) ساده باریک -کرم براق 2014 نگین دستگیره کلاسیک (320-288) ساده باریک -کرم براق 2014 نگین

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 50,000 ریال
دستگیره کلاسیک (256-224) سه خط کرم براق 2013 نگین دستگیره کلاسیک (256-224) سه خط کرم براق 2013 نگین

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 55,000 ریال
دستگیره کلاسیک  (256-224) ساده باریک -کرم براق 2014 نگین دستگیره کلاسیک (256-224) ساده باریک -کرم براق 2014 نگین

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 44,000 ریال
دستگیره کلاسیک (192-160) ساده باریک -کرم براق 2014 نگین دستگیره کلاسیک (192-160) ساده باریک -کرم براق 2014 نگین

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 39,000 ریال
دستگیره سوییچی کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین دستگیره سوییچی کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 265,000 ریال
دستگیره کلیدی کلاسیک  کرم خش دار200 نگین دستگیره کلیدی کلاسیک کرم خش دار200 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 269,000 ریال
دستگیره کلیدی کلاسیک 3 سانت 300 نگین دستگیره کلیدی کلاسیک 3 سانت 300 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 174,000 ریال
دستگیره پلاک سوییچی صدفی 932 نگین دستگیره پلاک سوییچی صدفی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 109,000 ریال
دستگیره پلاک سرویس صدفی 932 نگین دستگیره پلاک سرویس صدفی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره پلاک آپارتمانی مشکی 932 نگین دستگیره پلاک آپارتمانی مشکی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره پلاک سرویس مشکی 932 نگین دستگیره پلاک سرویس مشکی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره پلاک آپارتمانی صدفی 932 نگین دستگیره پلاک آپارتمانی صدفی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره سرویس کلاسیک 3 سانت کرم خش دار 300 نگین دستگیره سرویس کلاسیک 3 سانت کرم خش دار 300 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 280,000 ریال
دستگیره سوییچی کلاسیک 3 سانت کرم خش دار 300 نگین دستگیره سوییچی کلاسیک 3 سانت کرم خش دار 300 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 269,000 ریال
دستگیره آپارتمانی کلاسیک 3 سانت کرم خش دار300 نگین دستگیره آپارتمانی کلاسیک 3 سانت کرم خش دار300 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 280,000 ریال
دستگیره سوییچی کلاسیک  کرم خش دار 200 نگین دستگیره سوییچی کلاسیک کرم خش دار 200 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 269,000 ریال
دستگیره پلاک سوییچی مشکی 932 نگین دستگیره پلاک سوییچی مشکی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 109,000 ریال
دستگیره پلاک کلیدی صدفی 932 نگین دستگیره پلاک کلیدی صدفی 932 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 109,000 ریال
دستگیره پلاک 3 مشکی 934 نگین دستگیره پلاک 3 مشکی 934 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 131,000 ریال
دستگیره پلاک 3 صدفی 934 نگین دستگیره پلاک 3 صدفی 934 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 131,000 ریال
دستگیره پلاک 3 سفید 934 نگین دستگیره پلاک 3 سفید 934 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 131,000 ریال
دستگیره پلاک 2/5 مشکی 933 نگین دستگیره پلاک 2/5 مشکی 933 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره پلاک 2/5 صدفی 933 نگین دستگیره پلاک 2/5 صدفی 933 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره پلاک 2/5 سفید 933 نگین دستگیره پلاک 2/5 سفید 933 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 120,000 ریال
دستگیره آپارتمانی پروژه ای کرم خش دار 500 نگین دستگیره آپارتمانی پروژه ای کرم خش دار 500 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 241,000 ریال
دستگیره سوییچی پروژه ای کرم خش دار 500 نگین دستگیره سوییچی پروژه ای کرم خش دار 500 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 230,000 ریال
دستگیره کلیدی کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین دستگیره کلیدی کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 291,000 ریال
دستگیره سرویس پروژه ای کرم خش دار 500 نگین دستگیره سرویس پروژه ای کرم خش دار 500 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 241,000 ریال
دستگیره سرویس کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین دستگیره سرویس کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 280,000 ریال
دستگیره آپارتمانی کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین دستگیره آپارتمانی کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 280,000 ریال
دستگیره سوییچی کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین دستگیره سوییچی کلاسیک-خط دار طلا کرم 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 291,000 ریال
دستگیره آپارتمانی کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین دستگیره آپارتمانی کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 280,000 ریال
دستگیره سرویس کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین دستگیره سرویس کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 280,000 ریال
دستگیره کلیدی کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین دستگیره کلیدی کلاسیک-خط دار کرم خش دار 260 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 269,000 ریال
دستگیره سرویس کلاسیک-ابرویی کرم خش دار 6000 نگین دستگیره سرویس کلاسیک-ابرویی کرم خش دار 6000 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 246,000 ریال
دستگیره کلیدی کلاسیک-ابرویی کرم خش دار6000 نگین دستگیره کلیدی کلاسیک-ابرویی کرم خش دار6000 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 235,000 ریال
دستگیره سوییچی کلاسیک-ابرویی کرم خش دار 6000 نگین دستگیره سوییچی کلاسیک-ابرویی کرم خش دار 6000 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 235,000 ریال
دستگیره آپارتمانی کلاسیک-ابرویی کرم خش دار 6000 نگین دستگیره آپارتمانی کلاسیک-ابرویی کرم خش دار 6000 نگین

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 246,000 ریال