محصولات برند ان ایی سی دریک نگاه

با توجه به نیاز روز افزون بازار ایران به ابزارآلات صنعتی ما را بر آن داشت تا مجموعه ای از ابزارآلات صنعتی را گردهم آورده و با خدمات گسترده بتوانیم سهمی در اعتلای صنعت ایران داشته باشیم. مجموعه ابزارآلات NEC با تنوعی مطلوب و با خدمات پس از فروش تعمیرگاهی در سطح ایران بزرگ که نزدیک به ۵۰ مرکز در سطح کشور عزیزمان می باشد آماده ی خدمت رسانی به شما صنعتگر گرامی می باشد. با تشکر


نام محصول نوع محصول قیمت
دریل 13 گیربکسی آچاری 550 وات 1370 ان ايي سي دریل 13 گیربکسی آچاری 550 وات 1370 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,472,000 ریال
دریل 13 میلیمترچکشی چپ و راست اتوماتیک650 وات 1366 ان ايي سي دریل 13 میلیمترچکشی چپ و راست اتوماتیک650 وات 1366 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,357,000 ریال
دریل 13 میلیمترچکشی چپ و راست آچاری650 وات 1365 ان ايي سي دریل 13 میلیمترچکشی چپ و راست آچاری650 وات 1365 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,242,000 ریال
دریل10میلیمتر 450 وات چپ وراست اتوماتیک 1055 ان ايي سي دریل10میلیمتر 450 وات چپ وراست اتوماتیک 1055 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,102,000 ریال
دریل 6/5 میلیمتر آچاری 6520 ان ايي سي دریل 6/5 میلیمتر آچاری 6520 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 826,000 ریال
دریل 10 میلیمتر چپ و راست اتوماتیک 580 وات 1058 ان ايي سي دریل 10 میلیمتر چپ و راست اتوماتیک 580 وات 1058 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 1,044,000 ریال
دریل 10میلیمتر 580 وات 1059 ان ايي سي دریل 10میلیمتر 580 وات 1059 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 987,000 ریال
دریل 6.5 میلیمتراتوماتیک 6521 ان ايي سي دریل 6.5 میلیمتراتوماتیک 6521 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 872,000 ریال
دریل 13گیربکسی فلزی آچاری 750 وات کیفی 1372K ان ايي سي دریل 13گیربکسی فلزی آچاری 750 وات کیفی 1372K ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 2,162,000 ریال
دریل 16 گیربکسی فلزی آچاری 1670 ان ايي سي دریل 16 گیربکسی فلزی آچاری 1670 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 1,932,000 ریال
دریل 13گیربکسی فلزی آچاری 750 وات 1372 ان ايي سي دریل 13گیربکسی فلزی آچاری 750 وات 1372 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 1,932,000 ریال
دریل 13 گیربکسی 750 وات اتوماتیک کیفی 1371K ان ايي سي دریل 13 گیربکسی 750 وات اتوماتیک کیفی 1371K ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 2,277,000 ریال
دریل 13گیربکسی آچاری 600 وات 1370K ان ايي سي دریل 13گیربکسی آچاری 600 وات 1370K ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 1,702,000 ریال
دریل 13 گیربکسی فلزی750 وات اتوماتیک 1371 ان ايي سي دریل 13 گیربکسی فلزی750 وات اتوماتیک 1371 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 2,047,000 ریال
دریل 13گیربکسی 600 وات اتوماتیک 1369 ان ايي سي دریل 13گیربکسی 600 وات اتوماتیک 1369 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 1,587,000 ریال
دریل 13گیربکسی 600 وات اتوماتیک کیفی 1369K ان ايي سي دریل 13گیربکسی 600 وات اتوماتیک کیفی 1369K ان ايي سي

ابزار برقی / دریل گیربکسی

ابزار 1,817,000 ریال
دریل ستونی ۲۰ م.م DS-20 ان ايي سي دریل ستونی ۲۰ م.م DS-20 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 9,948,000 ریال
دریل ستونی 25م.م DS-25 ان ايي سي دریل ستونی 25م.م DS-25 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 12,363,000 ریال
دریل ستونی ۳۲ م.م DS-32 ان ايي سي دریل ستونی ۳۲ م.م DS-32 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 19,838,000 ریال
دریل ستونی 13م.م DS-13 ان ايي سي دریل ستونی 13م.م DS-13 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 4,002,000 ریال
دریل ستونی ۱۶ م .م DS-16 ان ايي سي دریل ستونی ۱۶ م .م DS-16 ان ايي سي

ابزار برقی / دریل ستونی

ابزار 7,797,000 ریال
مینی فرزمتوسط ساده کیفی 1290k ان ايي سي مینی فرزمتوسط ساده کیفی 1290k ان ايي سي

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 2,277,000 ریال
مینی فرز متوسط ساده 1240وات 1280 ان ايي سي مینی فرز متوسط ساده 1240وات 1280 ان ايي سي

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 2,047,000 ریال
مینی فرزمتوسط ساده1400وات1290 ان ايي سي مینی فرزمتوسط ساده1400وات1290 ان ايي سي

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 2,047,000 ریال
مینی فرز متوسط دیمردار 1240 وات 1281 ان ايي سي مینی فرز متوسط دیمردار 1240 وات 1281 ان ايي سي

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 2,162,000 ریال
مینی فرز800وات 1180 ان ايي سي مینی فرز800وات 1180 ان ايي سي

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 1,357,000 ریال
مینی فرز متوسط دیمردار 1400وات 1291 ان ايي سي مینی فرز متوسط دیمردار 1400وات 1291 ان ايي سي

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 2,162,000 ریال
فرزانگشتی گلوبلند 550 وات 1721 ان ايي سي فرزانگشتی گلوبلند 550 وات 1721 ان ايي سي

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 2,162,000 ریال
فرزانگشتی گلوکوتاه دیمردار230 وات1710 ان ايي سي فرزانگشتی گلوکوتاه دیمردار230 وات1710 ان ايي سي

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 1,242,000 ریال
پیچ گوشتی برقی ترکمتردار 240 وات 1024 ان ايي سي پیچ گوشتی برقی ترکمتردار 240 وات 1024 ان ايي سي

ابزار برقی / پیچ گوشتی برقی

ابزار 1,127,000 ریال
پیچ گوشتی برقی ترکمترداردوسرعته 1025 ان ايي سي پیچ گوشتی برقی ترکمترداردوسرعته 1025 ان ايي سي

ابزار برقی / پیچ گوشتی برقی

ابزار 1,357,000 ریال
تخریب کن ۳۴ کیلویی 2000وات 90G ان ايي سي تخریب کن ۳۴ کیلویی 2000وات 90G ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 23,207,000 ریال
تخریب کن ۶/۵ کیلویی 900وات 810 ان ايي سي تخریب کن ۶/۵ کیلویی 900وات 810 ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 4,232,000 ریال
تخریب کن ۱۵ کیلویی روغنی 1240وات 1465 ان ايي سي تخریب کن ۱۵ کیلویی روغنی 1240وات 1465 ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 9,062,000 ریال
تخریب کن۷/۲ کیلویی 1400وات 1445ان ايي سي تخریب کن۷/۲ کیلویی 1400وات 1445ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 5,957,000 ریال
تخریب کن ۱۹ کیلویی 1700وات 1785ان ايي سي تخریب کن ۱۹ کیلویی 1700وات 1785ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 10,557,000 ریال
تخریب کن۱۱ کیلویی 1600وات 1650 ان ايي سي تخریب کن۱۱ کیلویی 1600وات 1650 ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 8,372,000 ریال
تخریب کن ۶/۲ کیلویی1350 وات 1342 ان ايي سي تخریب کن ۶/۲ کیلویی1350 وات 1342 ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 5,957,000 ریال
تخریب کن۱۷ کیلویی گیریسی 1700وات 1770ان ايي سي تخریب کن۱۷ کیلویی گیریسی 1700وات 1770ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 9,177,000 ریال
تخریب کن ۲۰ کیلویی 1700وات 1790ان ايي سي تخریب کن ۲۰ کیلویی 1700وات 1790ان ايي سي

ابزار برقی / چکش تخریب

ابزار 16,077,000 ریال