محصولات برند نازک پلاستیک دریک نگاه

نازک پلاستیک با سه دهه فعالیت در امر تولید محصولات پلاستیکی اولین تولید کننده ی انواع جعبه ابزار در ایران می باشد و همچنین این کارخانه محصولات خود را در حال حاضر به غیر از تامین نیاز داخلی کشور به سایر کشورهای همسایه از قبیل دبی ، ترکیه ، پاکستان ، عراق و افغانستان صادر می کند.


نام محصول نوع محصول قیمت
جعبه ابزار مدرن متوسط نازک پلاستیک جعبه ابزار مدرن متوسط نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 98,000 ریال
جعبه ابزار متوسط نازک پلاستیک جعبه ابزار متوسط نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 109,000 ریال
جعبه ابزار بزرگ نازک پلاستیک جعبه ابزار بزرگ نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 184,000 ریال
جعبه ابزار کوچک نازک پلاستیک جعبه ابزار کوچک نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 76,000 ریال
جعبه ابزار رنگی کوچک نازک پلاستیک جعبه ابزار رنگی کوچک نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 98,000 ریال
جعبه ابزار رنگی متوسط نازک پلاستیک جعبه ابزار رنگی متوسط نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 146,000 ریال
جعبه ابزار رنگی بزرگ نازک پلاستیک جعبه ابزار رنگی بزرگ نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 265,000 ریال
جعبه ابزار مدرن بزرگ نازک پلاستیک جعبه ابزار مدرن بزرگ نازک پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 132,000 ریال