محصولات برند میخ پرچ ایران دریک نگاه

شرکت میخ پرچ ایران با نگـرش به توسعـه محصولات و راه اندازی خطوط تولیدجدیدو بهره گیری ازماشین آلات پیشرفتـه،خطوط تولیدانواع میخ پرچ آلومینیومی و مسی ، پرچ های چکشی و کلاچ اتومبیل باعث جلب رضایت مشتریان خود گردد.


نام محصول نوع محصول قیمت
میخ پرچ 12*4 سر پهن ایران میخ پرچ 12*4 سر پهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 315 ریال
میخ پرچ 27*5 سرپهن ایران میخ پرچ 27*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 0 ریال
میخ پرچ 12*4 ایران میخ پرچ 12*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 245 ریال
میخ پرچ 10*4 ایران میخ پرچ 10*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 250 ریال
میخ پرچ 18*5 سرپهن ایران میخ پرچ 18*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 539,000 ریال
میخ پرچ 30*5 سرپهن ایران میخ پرچ 30*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 687,000 ریال
میخ پرچ 35*5 سرپهن ایران میخ پرچ 35*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 743,000 ریال
میخ پرچ 18*5 ایران میخ پرچ 18*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 475,000 ریال
میخ پرچ 21*5 سرپهن ایران میخ پرچ 21*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 1,000 ریال
میخ پرچ 30*5 ایران میخ پرچ 30*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 605,000 ریال
میخ پرچ 12*5 ایران میخ پرچ 12*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 387,000 ریال
میخ پرچ 21*5 ایران میخ پرچ 21*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 504,000 ریال
میخ پرچ 27*5 ایران میخ پرچ 27*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 567,000 ریال
میخ پرچ 15*4 سرپهن ایران میخ پرچ 15*4 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 338,000 ریال
میخ پرچ 8*4 ایران میخ پرچ 8*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 229,000 ریال
میخ پرچ 15*4 ایران میخ پرچ 15*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 284,000 ریال
میخ پرچ 10*3 ایران میخ پرچ 10*3 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 160,000 ریال
میخ پرچ 12*3 ایران میخ پرچ 12*3 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 166,000 ریال
میخ پرچ 16*5 سرپهن ایران میخ پرچ 16*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 0 ریال