محصولات برند میخ پرچ ایران دریک نگاه

شرکت میخ پرچ ایران با نگـرش به توسعـه محصولات و راه اندازی خطوط تولیدجدیدو بهره گیری ازماشین آلات پیشرفتـه،خطوط تولیدانواع میخ پرچ آلومینیومی و مسی ، پرچ های چکشی و کلاچ اتومبیل باعث جلب رضایت مشتریان خود گردد.


نام محصول نوع محصول قیمت
میخ پرچ 10*4 ایران میخ پرچ 10*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 240 ریال
میخ پرچ 27*5 ایران میخ پرچ 27*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 605 ریال
میخ پرچ 16*5 سرپهن ایران میخ پرچ 16*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 535 ریال
میخ پرچ 21*5 ایران میخ پرچ 21*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 515 ریال
میخ پرچ 30*5 سرپهن ایران میخ پرچ 30*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 713 ریال
میخ پرچ 35*5 سرپهن ایران میخ پرچ 35*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 816 ریال
میخ پرچ 12*4 سر پهن ایران میخ پرچ 12*4 سر پهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 297 ریال
میخ پرچ 18*5 سرپهن ایران میخ پرچ 18*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 550 ریال
میخ پرچ 18*5 ایران میخ پرچ 18*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 466 ریال
میخ پرچ 27*5 سرپهن ایران میخ پرچ 27*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 1,000 ریال
میخ پرچ 21*5 سرپهن ایران میخ پرچ 21*5 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 1,000 ریال
میخ پرچ 30*5 ایران میخ پرچ 30*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 590 ریال
میخ پرچ 12*5 ایران میخ پرچ 12*5 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 371,000 ریال
میخ پرچ 15*4 سرپهن ایران میخ پرچ 15*4 سرپهن ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 324,000 ریال
میخ پرچ 12*4 ایران میخ پرچ 12*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 0 ریال
میخ پرچ 8*4 ایران میخ پرچ 8*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 219,000 ریال
میخ پرچ 15*4 ایران میخ پرچ 15*4 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 0 ریال
میخ پرچ 10*3 ایران میخ پرچ 10*3 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 0 ریال
میخ پرچ 12*3 ایران میخ پرچ 12*3 ایران

پرچ / انواع میخ پرچ

یراق 159,000 ریال