محصولات برند مدار دریک نگاه

مدار


نام محصول نوع محصول قیمت
کارواش 1800 مدار کارواش 1800 مدار

ابزار برقی / کارواش

ابزار 0 ریال
تلمبه پایی دو پمپ مدار تلمبه پایی دو پمپ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 440,000 ریال
تلمبه پایی تک پمپ مدار تلمبه پایی تک پمپ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 341,000 ریال
فازمتر بزرگ رنگي مدار فازمتر بزرگ رنگي مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 0 ریال
فازمتر کوچک مدار فازمتر کوچک مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 18,000 ریال
فازمتر بزرگ مدار فازمتر بزرگ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 20,000 ریال
انبر پرچ حرفه ای مدار انبر پرچ حرفه ای مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 308,000 ریال
انبر پرچ کلاسیک مدار انبر پرچ کلاسیک مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 209,000 ریال
تیغ سرامیک بر 230 مدار تیغ سرامیک بر 230 مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 363,000 ریال
تیغ گرانیت بر 230 مدار تیغ گرانیت بر 230 مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 35,000 ریال
تیغ سرامیک بر 115 مدار تیغ سرامیک بر 115 مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 143,000 ریال
تیغ اره عمودبر آهن مدار تیغ اره عمودبر آهن مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 31,000 ریال
تیغ اره عمودبر چوب مدار تیغ اره عمودبر چوب مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 31,000 ریال
تیغ اره عمودبر MDF مدار تیغ اره عمودبر MDF مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 44,000 ریال
تیغ گرانیت بر 115 مدار تیغ گرانیت بر 115 مدار

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 121,000 ریال
آچار لوله گیر 1 اینچ مدار آچار لوله گیر 1 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 413,000 ریال
آچار لوله گیر 1.5اینچ مدار آچار لوله گیر 1.5اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 572,000 ریال
آچار لوله گیر 2 اینچ مدار آچار لوله گیر 2 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 880,000 ریال
آچار لوله گیر 3 اینچ مدار آچار لوله گیر 3 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 1,760,000 ریال
آچار لوله گیر 4 اینچ مدار آچار لوله گیر 4 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 3,300,000 ریال
آچار شلاقی 24 اینچ مدار آچار شلاقی 24 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 847,000 ریال
آچار شلاقی 36 اینچ مدار آچار شلاقی 36 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 1,705,000 ریال
آچار شلاقی 14 اینچ مدار آچار شلاقی 14 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 330,000 ریال
آچار شلاقی 18 اینچ مدار آچار شلاقی 18 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 506,000 ریال
آچار شلاقی 12 اینچ مدار آچار شلاقی 12 اینچ مدار

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 275,000 ریال