محصولات برند ایفا ابزار(ایران ابزار) دریک نگاه

ایفا ابزار(ایران ابزار )ارایه دهنده ابزار های ساختمانی است.


نام محصول نوع محصول قیمت
فرگن دست ساز 4*4 پایه راست با لاستیک یاسا ایران ابزار فرگن دست ساز 4*4 پایه راست با لاستیک یاسا ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,403,000 ریال
فرگن دست ساز با لاستیک گلریز یاسا ایران ابزار فرگن دست ساز با لاستیک گلریز یاسا ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,495,000 ریال
فرگن قرمز با لاستیک خط صاف یاسا (دمونتاژ)ایران ابزار فرگن قرمز با لاستیک خط صاف یاسا (دمونتاژ)ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,426,000 ریال
فرگن قرمز با لاستیک گلریز (دمونتاژ)ایران ابزار فرگن قرمز با لاستیک گلریز (دمونتاژ)ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,484,000 ریال
فرگن دست ساز 4*4 پايه راست 4لايه چيني ايران ابزار فرگن دست ساز 4*4 پايه راست 4لايه چيني ايران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,265,000 ریال
بیل نمره 2.5 ورق ژاپنی ایران ابزار بیل نمره 2.5 ورق ژاپنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 345,000 ریال
بیل نمره 2 ورق ژاپنی ایران ابزار بیل نمره 2 ورق ژاپنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 332,000 ریال
بیل نمره 3 ورق ژاپنی ایران ابزار بیل نمره 3 ورق ژاپنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 357,000 ریال
بیلچه سبز صادراتی ایران ابزار بیلچه سبز صادراتی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 35,000 ریال
بیل شخم زنی ایران ابزار بیل شخم زنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 230,000 ریال
بیل پارویی ایران ابزار بیل پارویی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 81,000 ریال
بارکش با چرخ توپر نمره 20 ایران ابزار بارکش با چرخ توپر نمره 20 ایران ابزار

چرخ / انواع چرخ دستی

یراق 1,840,000 ریال
بارکش با چرخ بادی ایران ابزار بارکش با چرخ بادی ایران ابزار

چرخ / انواع چرخ دستی

یراق 2,300,000 ریال