محصولات برند ایفا ابزار(ایران ابزار) دریک نگاه

ایفا ابزار(ایران ابزار )ارایه دهنده ابزار های ساختمانی است.


نام محصول نوع محصول قیمت
فرگن دست ساز با لاستیک گلریز یاسا ایران ابزار فرگن دست ساز با لاستیک گلریز یاسا ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,512,000 ریال
فرگن دست ساز 4*4 پایه راست با لاستیک یاسا ایران ابزار فرگن دست ساز 4*4 پایه راست با لاستیک یاسا ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,491,000 ریال
فرگن دست ساز 4*4 پايه راست 4لايه چيني ايران ابزار فرگن دست ساز 4*4 پايه راست 4لايه چيني ايران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,213,000 ریال
فرگن قرمز با لاستیک خط صاف یاسا (دمونتاژ)ایران ابزار فرگن قرمز با لاستیک خط صاف یاسا (دمونتاژ)ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,418,000 ریال
فرگن قرمز با لاستیک گلریز (دمونتاژ)ایران ابزار فرگن قرمز با لاستیک گلریز (دمونتاژ)ایران ابزار

ابزار ساختمانی / فرغون

ابزار 1,423,000 ریال
بیل نمره 2 ورق ژاپنی ایران ابزار بیل نمره 2 ورق ژاپنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 346,000 ریال
بیل پارویی ایران ابزار بیل پارویی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 83,000 ریال
بیل نمره 3 ورق ژاپنی ایران ابزار بیل نمره 3 ورق ژاپنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 367,000 ریال
بیل نمره 2.5 ورق ژاپنی ایران ابزار بیل نمره 2.5 ورق ژاپنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 356,000 ریال
بیلچه سبز صادراتی ایران ابزار بیلچه سبز صادراتی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 35,000 ریال
بیل شخم زنی ایران ابزار بیل شخم زنی ایران ابزار

ابزار ساختمانی / بیل

ابزار 221,000 ریال
بارکش با چرخ توپر نمره 20 ایران ابزار بارکش با چرخ توپر نمره 20 ایران ابزار

چرخ / انواع چرخ دستی

یراق 1,890,000 ریال
بارکش با چرخ بادی ایران ابزار بارکش با چرخ بادی ایران ابزار

چرخ / انواع چرخ دستی

یراق 2,468,000 ریال