محصولات برند صنعتی حامد دریک نگاه

تولیدی صنعتی حامد در راستای خود کفایی و ایجاد اشتغال ، با هدف تولید یراق آلات درب و پنجره شروع به فعالیت نمود. سپس محصولات خود را با قفل کرنت ، قفل فشاری ، دستگیره فلزی دنده ای دستگیره سربی شمشیری و دستگیره سربی توپی آغاز نمود و دامنه فعالیت خود را باتولید کشوی مغزی کلنگی قوطی و لبه دار برای اولین بار در ایران گسترش داد.از سال 1371 اقدامات بنیادینی همچون تغییرات در خطوط و ساختار تولید در جهت خارج شدن از دنیای مدیریت سنتی و تغییر مکان کارخانه به محل های کنونی ، بدلیل استقبال و تقاضای فزاینده بازار صورت گرفت .


نام محصول نوع محصول قیمت
لولا 3.5 سرنیزه  92S صنعتی حامد لولا 3.5 سرنیزه 92S صنعتی حامد

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 23,000 ریال
لولا 3.5 بلبرینگی گالوانیزه  92Bصنعتی حامد لولا 3.5 بلبرینگی گالوانیزه 92Bصنعتی حامد

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 34,000 ریال
لولا 3.5 بلبرینگی نیکل  92B صنعتی حامد لولا 3.5 بلبرینگی نیکل 92B صنعتی حامد

لولا / لولا کمدی و درب چوبی

یراق 48,000 ریال
قرقره 80 کیلویی روکار 93 صنعتی حامد قرقره 80 کیلویی روکار 93 صنعتی حامد

ریل و قرقره / انواع قرقره

یراق 49,000 ریال
کشو 160 مغزی کلنگی لبه دار جدید 72صنعتی حامد کشو 160 مغزی کلنگی لبه دار جدید 72صنعتی حامد

کشو / کشو مغزی و کلنگی

یراق 41,400 ریال
کشو مغزی معمولی 67 صنعتی حامد کشو مغزی معمولی 67 صنعتی حامد

کشو / کشو مغزی و کلنگی

یراق 30,800 ریال
کشو 200 مغزی کلنگی قوطی 63صنعتی حامد کشو 200 مغزی کلنگی قوطی 63صنعتی حامد

کشو / کشو مغزی و کلنگی

یراق 43,200 ریال
کشو 160 مغزی کلنگی لبه دار آهنی 65صنعتی حامد کشو 160 مغزی کلنگی لبه دار آهنی 65صنعتی حامد

کشو / کشو مغزی و کلنگی

یراق 41,700 ریال
کشو 160 مغزی کلنگی قوطی 64صنعتی حامد کشو 160 مغزی کلنگی قوطی 64صنعتی حامد

کشو / کشو مغزی و کلنگی

یراق 42,600 ریال