محصولات برند قفل گیرا دریک نگاه

صنایع قفل گیرا توسط مرحوم فرج الله بهنام پور (ستوده) که اولین کارخانه در ساخت قفل آویز در ایران در سال 1958 تاسیس شد. با توجه به ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه قفل گیرا صنایع با نمونه مشابه خارجی ساخته شده رقابت خواهد کرد و ایمنی با کیفیت خوب و امکانات در با استفاده از آن قفل گیرا به آن افتخار است و توسط هموطنان ما تجربه شده است.


نام محصول نوع محصول قیمت
قفل آپارتماني 009 گيرا  قفل آپارتماني 009 گيرا

قفل / قفل کتابی

یراق 470,000 ریال
قفل کتابی 970 روکشدار معمولی 021 گیرا قفل کتابی 970 روکشدار معمولی 021 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 545,000 ریال
قفل پاترول روکشدارکامپیوتری 12 کد023 گیرا قفل پاترول روکشدارکامپیوتری 12 کد023 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 643,000 ریال
قفل کتابی 850 روکشدار کامپیوتری کد029 گیرا قفل کتابی 850 روکشدار کامپیوتری کد029 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 570,000 ریال
دو عدد قفل کتابی 970 سوپرکلید یکسان کد 1818 گیرا دو عدد قفل کتابی 970 سوپرکلید یکسان کد 1818 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 1,350,000 ریال
قفل کتابی 700 پاترول کد042 گیرا قفل کتابی 700 پاترول کد042 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 416,000 ریال
دو عدد کتابی 950 سندبلاست کلید یکسان کد1717 گیرا دو عدد کتابی 950 سندبلاست کلید یکسان کد1717 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 1,285,000 ریال
قفل کتابی 900 سوپرکد040 گیرا قفل کتابی 900 سوپرکد040 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 543,000 ریال
قفل کتابی 600 روکشدار کامپیوتری کد041 گیرا قفل کتابی 600 روکشدار کامپیوتری کد041 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 400,000 ریال
قفل پاترول روکشدار کامپیوتری14 کد038 گیرا قفل پاترول روکشدار کامپیوتری14 کد038 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 653,000 ریال
قفل پاترول 900 روکشدار کامپیوتری کد039 گیرا قفل پاترول 900 روکشدار کامپیوتری کد039 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 532,000 ریال
قفل کتابی 900 کد035 گیرا قفل کتابی 900 کد035 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 500,000 ریال
قفل کتابی 970 سوپر G کلید ایزویی کد036 گیرا قفل کتابی 970 سوپر G کلید ایزویی کد036 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 785,000 ریال
قفل کتابی 600 کد033 گیرا قفل کتابی 600 کد033 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 356,000 ریال
قفل کتابی 700 کد034 گیرا قفل کتابی 700 کد034 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 396,000 ریال
قفل کتابی 970سوپرG کد027 گیرا قفل کتابی 970سوپرG کد027 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 751,000 ریال
قفل کتابی950 روکش سند بلاست کامپیوتری کد017 گیرا قفل کتابی950 روکش سند بلاست کامپیوتری کد017 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 643,000 ریال
قفل کتابی970سوپر(سخت کاری شده) کد018 گیرا قفل کتابی970سوپر(سخت کاری شده) کد018 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 683,000 ریال
قفل کتابی 950 روکشدار کامپیوتری کد010 گیرا قفل کتابی 950 روکشدار کامپیوتری کد010 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 657,000 ریال
قفل کتابی 950 کامپیوتری کد008 گیرا قفل کتابی 950 کامپیوتری کد008 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 564,000 ریال
قفل کتابی 950 روکشدار معمولی کد003 گیرا قفل کتابی 950 روکشدار معمولی کد003 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 635,000 ریال
قفل کتابی 950 کد 002 گیرا قفل کتابی 950 کد 002 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 551,000 ریال
قفل کتابی 850 کد001 گیرا قفل کتابی 850 کد001 گیرا

قفل / قفل کتابی

یراق 462,000 ریال
قفل آویز 75 تخت کد006 گیرا قفل آویز 75 تخت کد006 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 500,000 ریال
قفل آویز 75 سوپر14 کد032 گیرا قفل آویز 75 سوپر14 کد032 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 680,000 ریال
قفل آویز 75 سوپر12 کد028 گیرا قفل آویز 75 سوپر12 کد028 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 670,000 ریال
قفل آویز 50 تخت دسته بلند کد016 گیرا قفل آویز 50 تخت دسته بلند کد016 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 383,000 ریال
قفل آویز 60 تخت دسته بلند کد011 گیرا قفل آویز 60 تخت دسته بلند کد011 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 416,000 ریال
قفل آویز 60 تخت کد005 گیرا قفل آویز 60 تخت کد005 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 383,000 ریال
قفل آویز 50 تخت کد004 گیرا قفل آویز 50 تخت کد004 گیرا

قفل / انواع قفل آویز

یراق 335,000 ریال
قفل موتور سیکلت ویژه 150 سانت 025 گیرا قفل موتور سیکلت ویژه 150 سانت 025 گیرا

قفل / قفل فرمان

یراق 594,000 ریال
قفل ویژه موتور سیکلت کد012 گیرا قفل ویژه موتور سیکلت کد012 گیرا

قفل / قفل فرمان

یراق 565,000 ریال
قفل سیلندر کامپیوتری کد GS گیرا قفل سیلندر کامپیوتری کد GS گیرا

قفل / انواع سیلندر

یراق 374,000 ریال