محصولات برند قفل رجبی دریک نگاه

صنایع قفل رجبی با نام تجاری JRM برگرفته شده از نام موسس کارخانه آقای رجبی در سال ۱۳۶۵ در کارگاهی در تهران با ۱۵ پرسنل شروع به تولید قفل های کمدی با روزانه ۲۰۰۰ عدد قفل نمود و پس از اندک زمانی قفل های کمد بایگانی را به تولید خود افزود به طوری که در سال ۱۳۷۰ پرسنل خود را به ۱۲۰ نفر افزایش داد و با تولید روزانه ۲۵۰۰ عدد سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص داده. در سال ۱۳۷۹ با احداث کارخانه ای با فضای ۵۰۰۰ متر مربع واقع در کمالشهر کرج چندین قفل ساختمانی دیگر به سبد تولید خود افزود. به گونه ای که هم اکنون با دارا بودن بیش از ۲۵۰ پرسنل مجرب و تولید ۵۴ نوع قفل و یراق ساختمانی بزرگترین عرضه کننده داخلی این نوع کالا به شمار می رود.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره پلاک آپارتمانی طرح سایان (نیکلی) 8848N رجبی دستگیره پلاک آپارتمانی طرح سایان (نیکلی) 8848N رجبی

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 152,000 ریال
دستگیره پلاک کلیدی طرح سوما(نیکلی)8842N رجبی دستگیره پلاک کلیدی طرح سوما(نیکلی)8842N رجبی

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 147,000 ریال
دستگیره پلاک سرویس طرح سوما(نیکلی)8843N رجبی دستگیره پلاک سرویس طرح سوما(نیکلی)8843N رجبی

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 158,000 ریال
دستگیره پلاک سوئیچی 2/5 کوتاه 8825N(نیکلی) رجبی دستگیره پلاک سوئیچی 2/5 کوتاه 8825N(نیکلی) رجبی

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 131,000 ریال
دستگیره پلاک سوئیچی طرح سوما(نیکلی)8841N رجبی دستگیره پلاک سوئیچی طرح سوما(نیکلی)8841N رجبی

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 147,000 ریال
دستگيره پلاک سوييچي  2.5 بلند 8826 رجبي دستگيره پلاک سوييچي 2.5 بلند 8826 رجبي

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 147,000 ریال
دستگیره پلاک سرویس نیکلی طرح سایان8847B  رجبی دستگیره پلاک سرویس نیکلی طرح سایان8847B رجبی

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 142,000 ریال
قفل حیاطی برقی 3 کلید دو شیار (بدون شاسی) 6625 BD رجبی قفل حیاطی برقی 3 کلید دو شیار (بدون شاسی) 6625 BD رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 793,000 ریال
قفل حیاطی طرح ژوئیل 5 کلید کامپیوتری مشکی 6628 C رجبی قفل حیاطی طرح ژوئیل 5 کلید کامپیوتری مشکی 6628 C رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 294,000 ریال
قفل حیاطی برقی 5 کلید کامپیوتری 6625 BC رجبی قفل حیاطی برقی 5 کلید کامپیوتری 6625 BC رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 751,000 ریال
قفل حیاطی برقی 3 کلید دو شیار 6625 D رجبی قفل حیاطی برقی 3 کلید دو شیار 6625 D رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 662,000 ریال
قفل حیاطی برقی 5 کلید کامپیوتری 6625 C رجبی قفل حیاطی برقی 5 کلید کامپیوتری 6625 C رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 599,000 ریال
قفل حیاطی معمولی طرح سیزا(3کلید معمولی)6622 رجبی قفل حیاطی معمولی طرح سیزا(3کلید معمولی)6622 رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 263,000 ریال
قفل حياطي کامپيوتري طرح ژوييل 6628B رجبي قفل حياطي کامپيوتري طرح ژوييل 6628B رجبي

قفل / قفل حیاطی

یراق 326,000 ریال
قفل حیاطی معمولی طرح ژوییل 6628 رجبی قفل حیاطی معمولی طرح ژوییل 6628 رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 263,000 ریال
قفل حیاطی کامپیوتری طرح ایزو6624A5 رجبی قفل حیاطی کامپیوتری طرح ایزو6624A5 رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 294,000 ریال
قفل حیاطی طرح الیزت با سیلندر الیزت 6626E رجبی قفل حیاطی طرح الیزت با سیلندر الیزت 6626E رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 315,000 ریال
قفل حیاطی طرح الیزت 6626 رجبی قفل حیاطی طرح الیزت 6626 رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 263,000 ریال
قفل حیاطی معمولی طرح ایزو6624 رجبی قفل حیاطی معمولی طرح ایزو6624 رجبی

قفل / قفل حیاطی

یراق 263,000 ریال
قفل دوپله شبندی کلید کامپیوتری c2224 رجبی قفل دوپله شبندی کلید کامپیوتری c2224 رجبی

قفل / قفل کمدی و دوپله

یراق 89,000 ریال
قفل دوپله شبندی 2224 رجبی قفل دوپله شبندی 2224 رجبی

قفل / قفل کمدی و دوپله

یراق 79,000 ریال
قفل دوپله کمدی 2222 رجبی قفل دوپله کمدی 2222 رجبی

قفل / قفل کمدی و دوپله

یراق 74,000 ریال
قفل سرویس 6/5 سانت بلند 5565 رجبی قفل سرویس 6/5 سانت بلند 5565 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 107,000 ریال
قفل کمکی 2/5 سانت پنجره با سیلندر2225 رجبی قفل کمکی 2/5 سانت پنجره با سیلندر2225 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 137,000 ریال
مقابلی برقی طرح کربین 8820 رجبی مقابلی برقی طرح کربین 8820 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 221,000 ریال
قفل کلیدی بادستگیره پلاک 4460 رجبی قفل کلیدی بادستگیره پلاک 4460 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 231,000 ریال
قفل سوییچی پهن6/5سانت بلبرینگی رزت دار 3365B رجبی قفل سوییچی پهن6/5سانت بلبرینگی رزت دار 3365B رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 116,000 ریال
قفل سوییچی پهن 7/5سانت 3375 رجبی قفل سوییچی پهن 7/5سانت 3375 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 116,000 ریال
قفل سوییچی 2/5طرح ولکا باسیلندر(دستگیره پلاک نیکلی)3325DN رجبی قفل سوییچی 2/5طرح ولکا باسیلندر(دستگیره پلاک نیکلی)3325DN رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 299,000 ریال
قفل سرویس طرح 910 با دستگیره پلاک5510 رجبی قفل سرویس طرح 910 با دستگیره پلاک5510 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 231,000 ریال
قفل کلیدی پهن 6/5  سانت 4465 رجبی قفل کلیدی پهن 6/5 سانت 4465 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 105,000 ریال
قفل سرویس ۵ / ۴ سانت 5545 رجبی قفل سرویس ۵ / ۴ سانت 5545 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 105,000 ریال
قفل سوییچی ۵/۵ سانت 3355 رجبی قفل سوییچی ۵/۵ سانت 3355 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 105,000 ریال
قفل سوییچی پهن 6/5 سانت 3365رجبی قفل سوییچی پهن 6/5 سانت 3365رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 105,000 ریال
قفل سوییچی پهن ۷ سانت3370 رجبی قفل سوییچی پهن ۷ سانت3370 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 116,000 ریال
قفل سوییچی 4 سانت 3340 رجبی قفل سوییچی 4 سانت 3340 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 116,000 ریال
قفل سوییچی 4/5 سانت 3345 رجبی قفل سوییچی 4/5 سانت 3345 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 116,000 ریال
قفل سوییچی 4/5 سانت غلطکی 3346 رجبی قفل سوییچی 4/5 سانت غلطکی 3346 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 158,000 ریال
قفل سوییچی 2/5 طرح ولکا با سیلندر3325 رجبی قفل سوییچی 2/5 طرح ولکا با سیلندر3325 رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 200,000 ریال
قفل سوییچی 2/5 طرح ویرو با سیلندر3326D رجبی قفل سوییچی 2/5 طرح ویرو با سیلندر3326D رجبی

قفل / قفل پهن

یراق 342,000 ریال