محصولات برند فروزان دریک نگاه

فروزان ارایه دهنده انواع انبر جوش است.


نام محصول نوع محصول قیمت
انبر جوش 450آمپر فروزان انبر جوش 450آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 336,000 ریال
انبر جوش 250آمپر فروزان انبر جوش 250آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 244,000 ریال
انبر جوش 350 آمپر فروزان انبر جوش 350 آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 270,000 ریال
انبر جوش 650آمپر فروزان انبر جوش 650آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 416,000 ریال
انبر جوش 550 آمپر فروزان انبر جوش 550 آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 362,000 ریال