محصولات برند فروزان دریک نگاه

فروزان ارایه دهنده انواع انبر جوش است.


نام محصول نوع محصول قیمت
انبر جوش 250آمپر فروزان انبر جوش 250آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 261,000 ریال
انبر جوش 450آمپر فروزان انبر جوش 450آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 363,000 ریال
انبر جوش 550 آمپر فروزان انبر جوش 550 آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 429,000 ریال
انبر جوش 350 آمپر فروزان انبر جوش 350 آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 322,000 ریال
انبر جوش 650آمپر فروزان انبر جوش 650آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 501,000 ریال