محصولات برند فروزان دریک نگاه

فروزان ارایه دهنده انواع انبر جوش است.


نام محصول نوع محصول قیمت
انبر جوش 250آمپر فروزان انبر جوش 250آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 247,500 ریال
انبر جوش 450آمپر فروزان انبر جوش 450آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 340,000 ریال
انبر جوش 550 آمپر فروزان انبر جوش 550 آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 399,000 ریال
انبر جوش 650آمپر فروزان انبر جوش 650آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 450,000 ریال
انبر جوش 350 آمپر فروزان انبر جوش 350 آمپر فروزان

ابزار جوشکاری / انبرجوش و انبر اتصال

ابزار 305,000 ریال