محصولات برند کست دریک نگاه

در سال 1378 تاسیس شده است.گروه محصولاتآن به شرح ذیل میباشد. انواع دستگیره پلاک و دستگیره های دو تکه رزت در طرح ها و رنگ های مختلف


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره روزت سوئیچی ساتن 8822 R  کست دستگیره روزت سوئیچی ساتن 8822 R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 396,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 1152 کست دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 1152 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي ساتن 1122کست دستگيره پلاک سوئيچي ساتن 1122کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي زيتوني 1102کست دستگيره پلاک سوئيچي زيتوني 1102کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي طلايي 1151کست دستگيره پلاک کليدي طلايي 1151کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي زيتوني 1101کست دستگيره پلاک کليدي زيتوني 1101کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي ساتن 1121کست دستگيره پلاک کليدي ساتن 1121کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي زيتوني 2204 کست دستگيره پلاک ورودي زيتوني 2204 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 517,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي طلايي 2254 کست دستگيره پلاک ورودي طلايي 2254 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 517,000 ریال
دستگيره پلاک سرويسي طلايي 2253 کست دستگيره پلاک سرويسي طلايي 2253 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 506,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 2252 کست دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 2252 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي طلايي2251 کست دستگيره پلاک کليدي طلايي2251 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي ساتن 3324  کست دستگيره پلاک ورودي ساتن 3324 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس ساتن 3323 کست دستگيره پلاک سرويس ساتن 3323 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي زيتوني 3304 کست دستگيره پلاک ورودي زيتوني 3304 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 506,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس زيتوني 3303 کست دستگيره پلاک سرويس زيتوني 3303 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي طلايي 3354 کست دستگيره پلاک ورودي طلايي 3354 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 506,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس طلايي 3353 کست دستگيره پلاک سرويس طلايي 3353 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 3352  کست دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 3352 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي طلايي 3351 کست دستگيره پلاک کليدي طلايي 3351 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک 2224 ورودي ساتن کست دستگيره پلاک 2224 ورودي ساتن کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 2221 کليدي کست دستگيره پلاک ساتن 2221 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 2203 سرويس کست دستگيره پلاک زيتوني 2203 سرويس کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 506,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن2223 سرويس کست دستگيره پلاک ساتن2223 سرويس کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 2201 کليدي کست دستگيره پلاک زيتوني 2201 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 2202 سوئيچي کست دستگيره پلاک زيتوني 2202 سوئيچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 3321 کليدي کست دستگيره پلاک ساتن 3321 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 3302سوييچي کست دستگيره پلاک زيتوني 3302سوييچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 3301 کليدي کست دستگيره پلاک زيتوني 3301 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 3322 سوييچي کست دستگيره پلاک ساتن 3322 سوييچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 396,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی4404 کست دستگیره ورودی زیتونی4404 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 4423 کست دستگیره سرویس ساتن 4423 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 396,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی4401 کست دستگیره کلیدی زیتونی4401 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی 4402 کست دستگیره سوئیچی زیتونی 4402 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 5523 کست دستگیره سرویس ساتن 5523 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 253,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلا کرم 5522 کست دستگیره سوئیچی طلا کرم 5522 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 242,000 ریال