محصولات برند کست دریک نگاه

در سال 1378 تاسیس شده است.گروه محصولاتآن به شرح ذیل میباشد. انواع دستگیره پلاک و دستگیره های دو تکه رزت در طرح ها و رنگ های مختلف


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگيره روزت سوئيچي ساتن 2222R کست دستگيره روزت سوئيچي ساتن 2222R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره روزت سوئيچي زيتوني 2202R کست دستگيره روزت سوئيچي زيتوني 2202R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 528,000 ریال
دستگيره روزت سوئيچي طلايي 2252R کست دستگيره روزت سوئيچي طلايي 2252R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 528,000 ریال
دستگيره پلاک 2224 ورودي ساتن کست دستگيره پلاک 2224 ورودي ساتن کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 2221 کليدي کست دستگيره پلاک ساتن 2221 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن2223 سرويس کست دستگيره پلاک ساتن2223 سرويس کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 2203 سرويس کست دستگيره پلاک زيتوني 2203 سرويس کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 506,000 ریال
دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 2201 کليدي کست دستگيره پلاک زيتوني 2201 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 2202 سوئيچي کست دستگيره پلاک زيتوني 2202 سوئيچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 3321 کليدي کست دستگيره پلاک ساتن 3321 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 3302سوييچي کست دستگيره پلاک زيتوني 3302سوييچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 396,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 3322 سوييچي کست دستگيره پلاک ساتن 3322 سوييچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگيره پلاک زيتوني 3301 کليدي کست دستگيره پلاک زيتوني 3301 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلا کرم4472 کست دستگیره سوئیچی طلا کرم4472 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 401,500 ریال
دستگیره کلیدی طلا کرم 4471 کست دستگیره کلیدی طلا کرم 4471 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 401,500 ریال
دستگیره ورودی زیتونی4404 کست دستگیره ورودی زیتونی4404 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 4423 کست دستگیره سرویس ساتن 4423 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره ورودی طلا کرم4474 کست دستگیره ورودی طلا کرم4474 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 412,500 ریال
دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی4401 کست دستگیره کلیدی زیتونی4401 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 396,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی 4402 کست دستگیره سوئیچی زیتونی 4402 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سرویس طلا کرم 4473 کست دستگیره سرویس طلا کرم 4473 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 412,500 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن 5572 کست دستگیره سوئیچی ساتن 5572 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 253,000 ریال
دستگیره سرویس طلا کرم5573 کست دستگیره سرویس طلا کرم5573 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 264,000 ریال
دستگيره روزت سوئيچي ساتن 3322R کست دستگيره روزت سوئيچي ساتن 3322R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره روزت سوئيچي زيتوني 3302R کست دستگيره روزت سوئيچي زيتوني 3302R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 517,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي طلايي 1154کست دستگيره پلاک ورودي طلايي 1154کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره روزت سوئيچي طلايي 3352R کست دستگيره روزت سوئيچي طلايي 3352R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 517,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي ساتن 1124کست دستگيره پلاک ورودي ساتن 1124کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي زيتوني 1104کست دستگيره پلاک ورودي زيتوني 1104کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس زيتوني 1103کست دستگيره پلاک سرويس زيتوني 1103کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس طلايي 1153کست دستگيره پلاک سرويس طلايي 1153کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس ساتن 1123کست دستگيره پلاک سرويس ساتن 1123کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 418,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي زيتوني 1102کست دستگيره پلاک سوئيچي زيتوني 1102کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 1152 کست دستگيره پلاک سوئيچي طلايي 1152 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي ساتن 1122کست دستگيره پلاک سوئيچي ساتن 1122کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي طلايي 1151کست دستگيره پلاک کليدي طلايي 1151کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال