محصولات برند استبیلا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
تراز ياب ليزري LAR250  استبيلا تراز ياب ليزري LAR250 استبيلا

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 69,000,000 ریال
تراز ياب ليزري LAR120G  استبيلا تراز ياب ليزري LAR120G استبيلا

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 59,000,000 ریال
تراز ليزري FLS 90 گونيازن 90 درجه استبيلا تراز ليزري FLS 90 گونيازن 90 درجه استبيلا

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 7,100,000 ریال
تراز ياب ليزري LAPR 150 استيبلا تراز ياب ليزري LAPR 150 استيبلا

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 40,500,000 ریال
تراز ليزري LAX 50 همراه 3 پايه -ژالن استبيلا تراز ليزري LAX 50 همراه 3 پايه -ژالن استبيلا

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 7,200,000 ریال
تراز ليزري LAX 200 - compelet set  استبيلا تراز ليزري LAX 200 - compelet set استبيلا

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 23,000,000 ریال
متر ليزري LD320  استبيلا متر ليزري LD320 استبيلا

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 5,100,000 ریال
متر ليزري LD420  برد 100 متراستبيلا متر ليزري LD420 برد 100 متراستبيلا

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 8,700,000 ریال
متر ليزري LD520  برد 200 متراستبيلا متر ليزري LD520 برد 200 متراستبيلا

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 23,800,000 ریال
پايه تبديل تراز لیزری LAX200 مدل ta استبيلا پايه تبديل تراز لیزری LAX200 مدل ta استبيلا

ابزار اندازه گیری / لوازم جانبی

ابزار 18,000 ریال