محصولات برند وینکس دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار لوله گیر2 اینچ وینکس آچار لوله گیر2 اینچ وینکس

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 1,260,000 ریال
آچار لوله گیر ا اینچ وینکس آچار لوله گیر ا اینچ وینکس

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 557,000 ریال
آچار لوله گیر 1/5 اینچ وینکس آچار لوله گیر 1/5 اینچ وینکس

ابزار دستی و کارگاهی / لوله گیر

ابزار 819,000 ریال
اينورتر 200امپر MOSFET با لوازم جانبي  وينکس اينورتر 200امپر MOSFET با لوازم جانبي وينکس

ابزار جوشکاری / دستگاههای جوش و برش

ابزار 6,405,000 ریال
اينورتر 250امپر MOSFET بالوازم جانبي  وينکس اينورتر 250امپر MOSFET بالوازم جانبي وينکس

ابزار جوشکاری / دستگاههای جوش و برش

ابزار 9,240,000 ریال
قیچی شاخه زن تلسکوپی وینکس قیچی شاخه زن تلسکوپی وینکس

ابزار باغبانی / شاخه زن و شمشاد زن

ابزار 520,000 ریال
قیچی شمشاد زن 60 سانتی وینکس قیچی شمشاد زن 60 سانتی وینکس

ابزار باغبانی / شاخه زن و شمشاد زن

ابزار 299,000 ریال
قیچی باغبانی وینکس قیچی باغبانی وینکس

ابزار باغبانی / انواع قیچی باغ

ابزار 205,000 ریال
اره باغبانی خم 30 سانت وینکس اره باغبانی خم 30 سانت وینکس

ابزار باغبانی / اره هرس

ابزار 200,000 ریال
تراز 40سا نتی  وینکس تراز 40سا نتی وینکس

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 326,000 ریال
متر فلزی روکش دار 3 متری وینکس متر فلزی روکش دار 3 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 49,400 ریال
متر فلزی روکش دار 5 متری وینکس متر فلزی روکش دار 5 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 74,600 ریال
متر فلزی روکش دار 5.5 متری وینکس متر فلزی روکش دار 5.5 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 78,800 ریال
متر فلزی روکش دار 7.5 متری  وینکس متر فلزی روکش دار 7.5 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 110,300 ریال
متر فایبر گلاس 30 متری  وینکس متر فایبر گلاس 30 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 178,500 ریال
متر فایبر گلاس 50 متری وینکس متر فایبر گلاس 50 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 252,000 ریال
متر مهندسی 30 متری وینکس متر مهندسی 30 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 346,500 ریال
متر  مهندسی 50 متری  وینکس متر مهندسی 50 متری وینکس

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 472,500 ریال