محصولات برند بهسازان دریک نگاه

گروه تولیدی-صنعتی بهسازان فعالیت خود را در عرصه ی انواع یراق کمد،کابینت، ریل، لولا و دستگیره های مخصوص سرویس کودک و نوجوان آغاز نمود و همواره انتخاب و استفاده از مواد اولیه درجه یک و با کیفیت را لازمه ی فعالیت خود دانسته است. بهسازان با هدف ارتقاء محصولات ،دستیابی استاندارد های جهانی و رقابت با دیگر رقبای داخلی و خارجی سفر های تحقیقاتی خود را به کشورهای ایتالیا ، اتریش، آلمان، ترکیه، چین،تایوان،هنگ کنگ و دیگر کشورهای صاحب این صنعت آغاز نمود وبا بکارگیری تجربیات و نتایج بدست آمده موفق به کسب رضایت مصرف کننده گان محترم در سراسر کشورشده است. نوآوری وکنترل قیمت به همراه حفظ کیفیت،بهسازان را از دیگر رقبای خود متمایز کرده است.مدیریت و کارکنان بهسازان احترام به حقوق مصرف کننده و دستیابی به بالاترین درجه ی کیفیت در صنعت یراق آلات را هدف خود دانسته که با الطاف خداوند منان دستیابی به این اهداف دور نیست.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره کروم ساتن دو پیچ 128 (کد B2) بهسازان دستگیره کروم ساتن دو پیچ 128 (کد B2) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 33,000 ریال
دستگیره کروم ساتن دو پیچ 160 (کد B2) بهسازان دستگیره کروم ساتن دو پیچ 160 (کد B2) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 39,000 ریال
دستگیره کروم ساتن دو پیچ 192 (کد B2) بهسازان دستگیره کروم ساتن دو پیچ 192 (کد B2) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 44,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 124) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 124) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 103,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 124) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 124) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 116,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192(کد 124) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192(کد 124) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 90,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 122) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 122) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 90,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192 (کد 122)  بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192 (کد 122) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 79,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 120) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 120) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 116,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 122) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 122) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 101,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 224-256 (کد 118) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 224-256 (کد 118) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 88,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192(کد 120) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192(کد 120) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 90,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 120) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 120) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 103,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 128-160-192 (کد 118) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 128-160-192 (کد 118) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 77,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 288-320 (کد 118) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 288-320 (کد 118) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 98,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 128-160-192 (کد 118) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 128-160-192 (کد 118) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 72,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 224-256 (کد 118) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 224-256 (کد 118) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 81,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 288-320 (کد 118) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 288-320 (کد 118) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 91,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192 (کد 116) بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 128-160-192 (کد 116) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 79,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 116)  بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 224-256 (کد 116) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 90,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 96 (کد 110) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 96 (کد 110) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 70,000 ریال
دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 116)  بهسازان دستگیره ساتن کروم دو پیچ 288-320 (کد 116) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 101,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 128 (کد 110) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 128 (کد 110) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 76,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 320 (کد 110) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 320 (کد 110) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 114,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 160 (کد 110) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 160 (کد 110) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 82,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 192 (کد 110) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 192 (کد 110) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 89,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 224 (کد 110) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 224 (کد 110) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 95,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 128 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 128 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 90,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 96 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 96 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 79,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 224 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 224 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 122,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 256 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 256 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 133,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 192 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 192 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 111,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 320 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 320 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 154,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 192 (کد 108) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 192 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 95,000 ریال
دستگیره کروم دو پیچ 160 (کد 108) بهسازان دستگیره کروم دو پیچ 160 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 101,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ96 (کد 108) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ96 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 73,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 224  (کد 108) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 224 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 103,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 128  (کد 108) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 128 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 80,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 160  (کد 108) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 160 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 88,000 ریال
دستگیره ساتن دو پیچ 256  (کد 108) بهسازان دستگیره ساتن دو پیچ 256 (کد 108) بهسازان

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 110,000 ریال