محصولات برند KT دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
کولیس 15 سانت KT کولیس 15 سانت KT

ابزار اندازه گیری / کولیس

ابزار 265,000 ریال
کولیس20 سانت KT کولیس20 سانت KT

ابزار اندازه گیری / کولیس

ابزار 403,000 ریال
کولیس30 سانت KT کولیس30 سانت KT

ابزار اندازه گیری / کولیس

ابزار 656,000 ریال
میکرومتر 25-0  KT میکرومتر 25-0 KT

ابزار اندازه گیری / میکرومتر

ابزار 0 ریال