محصولات برند فوکس دریک نگاه

گروه بازرگانی دی فعاليت خودراازسال1367وباهدف تامين وتوزیع انواع ابزارالات ولوازم ايمنى موردنيازصنعت وساختمان درشهراصفهان آغازكرد.اين گروه باگسترش دامنه كارىو فعاليتهاىخود،زمينه توليد بعضى ازدستكش هاى كارگرى رانيزايجاد نموده وهماكنون بيش ازده نوع دستكش صنعتى وكارگرى رابابهترين كيفيت توليد مىنمايد.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستکش کامل مواد شیاری-نیتریل 1354 فوکس دستکش کامل مواد شیاری-نیتریل 1354 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 35,000 ریال
دستکش ضد برش لتکس همه کاره-کف مواد 2106 فوکس دستکش ضد برش لتکس همه کاره-کف مواد 2106 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 26,000 ریال
دستکش جوشکاری ساق بلند 405 فوکس دستکش جوشکاری ساق بلند 405 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 48,000 ریال
دستکش ضد ارتعاش کپسولی سبز 8117 فوکس دستکش ضد ارتعاش کپسولی سبز 8117 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 106,000 ریال
دستکش ضد برش اصل کامل مواد - نیتریل 1324 فوکس دستکش ضد برش اصل کامل مواد - نیتریل 1324 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 141,000 ریال
دستکش رابر لاتکس فوم 2153 فوکس دستکش رابر لاتکس فوم 2153 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 49,000 ریال
دستکش لاتکس فوم 4123 فوکس دستکش لاتکس فوم 4123 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 44,000 ریال
دستکش لاتکس خطی کامل مواد -ساق کشباف 3817 فوکس دستکش لاتکس خطی کامل مواد -ساق کشباف 3817 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 67,000 ریال
دستکش ژله ای پی وی سی سر دوبل -نیم مواد 12153 فوکس دستکش ژله ای پی وی سی سر دوبل -نیم مواد 12153 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 41,000 ریال
دستکش جوشکاری آرگون سفید 742 فوکس دستکش جوشکاری آرگون سفید 742 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 219,000 ریال
دستکش کف چرم دوبل 307 فوکس دستکش کف چرم دوبل 307 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 75,000 ریال
دستکش کف چرم دوبل 505 فوکس دستکش کف چرم دوبل 505 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 92,000 ریال
دستکش کف چرم يک تکه 21312 فوکس دستکش کف چرم يک تکه 21312 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 85,000 ریال
دستکش کف چرم يک تکه 801فوکس دستکش کف چرم يک تکه 801فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 138,000 ریال
دستکش کف چرم يک تکه 205 فوکس دستکش کف چرم يک تکه 205 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 75,000 ریال
دستکش کف چرم يک تکه 208 فوکس دستکش کف چرم يک تکه 208 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 75,000 ریال
دستکش کف مواد نیتریل 1104 فوکس دستکش کف مواد نیتریل 1104 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 31,000 ریال
دستکش ضد اسید 35 سانت سمباده ای  سبز 5917 فوکس دستکش ضد اسید 35 سانت سمباده ای سبز 5917 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 86,000 ریال
دستکش ضد حلال ساق بلند 18 میل 1918 فوکس دستکش ضد حلال ساق بلند 18 میل 1918 فوکس

ابزار ایمنی / دستکش

ابزار 46,000 ریال