محصولات برند متابو دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
دريل13 ميل 650 وات ديمردار  SBE650 متابو دريل13 ميل 650 وات ديمردار SBE650 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 3,559,500 ریال
دريل 16ميلیمتر 1100وات اکترونیک کلاچ ایمنی BDE1100 متابو دريل 16ميلیمتر 1100وات اکترونیک کلاچ ایمنی BDE1100 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 20,947,500 ریال
دريل 16ميلیمتر 1100وات BE1100/16 متابو دريل 16ميلیمتر 1100وات BE1100/16 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 10,920,000 ریال
دريل 10ميلیمتر 400وات BE10 متابو دريل 10ميلیمتر 400وات BE10 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 2,467,500 ریال
دريل 13ميلیمتر 1100وات  کلاچ ایمنی چکشی سیگنال حرارتیSB1100 Pluse متابو دريل 13ميلیمتر 1100وات کلاچ ایمنی چکشی سیگنال حرارتیSB1100 Pluse متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 12,379,500 ریال
دريل 13ميلیمتر 750وات چکشی دیمردار سه نظام اتوماتیک SBE751 متابو دريل 13ميلیمتر 750وات چکشی دیمردار سه نظام اتوماتیک SBE751 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 7,770,000 ریال
دريل 13ميلیمتر 710وات  چکشی دیمردار SBE710 متابو دريل 13ميلیمتر 710وات چکشی دیمردار SBE710 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 6,604,500 ریال
دريل 16ميلیمتر 710وات چکشی SB710/16 متابو دريل 16ميلیمتر 710وات چکشی SB710/16 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 5,712,000 ریال
دريل 13ميل 710وات SB710 متابو دريل 13ميل 710وات SB710 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 5,082,000 ریال
پایه دریل Drill Stand 890 Type 890 متابو پایه دریل Drill Stand 890 Type 890 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 5,197,500 ریال
دريل با پايه مگنت 50ميلیمتر 1200وات چپ و راست گرد MAG50 متابو دريل با پايه مگنت 50ميلیمتر 1200وات چپ و راست گرد MAG50 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 52,447,500 ریال
دريل با پايه مگنت 32 ميلیمتر 1000وات MAG32 متابو دريل با پايه مگنت 32 ميلیمتر 1000وات MAG32 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 41,790,000 ریال
پايه مگنت دريل 32 ميلیمتر 18000نیوتن  Stand M 100 متابو پايه مگنت دريل 32 ميلیمتر 18000نیوتن Stand M 100 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 50,925,000 ریال
دريل 10 ميلیمتر سرکج 750 وات دیمردار WBE 700 متابو دريل 10 ميلیمتر سرکج 750 وات دیمردار WBE 700 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 14,647,500 ریال
دريل 32 ميلیمتر 1800وات سه دور مکانیکی صنعتی B32/3 متابو دريل 32 ميلیمتر 1800وات سه دور مکانیکی صنعتی B32/3 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 26,197,500 ریال
ميني فرز850 وات  W8-115 متابو ميني فرز850 وات W8-115 متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 3,496,500 ریال
ميني فرز900 وات ماراتن W9-125  متابو ميني فرز900 وات ماراتن W9-125 متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 3,601,500 ریال
مینی فرز 1550 وات موتور ماراتن کلاچ ایمنی دیمر دار WEV15-125QUICK INOX متابو مینی فرز 1550 وات موتور ماراتن کلاچ ایمنی دیمر دار WEV15-125QUICK INOX متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 6,510,000 ریال
مینی فرز 1000 وات موتور ماراتن کلاچ ایمنی و دیمر دار WEV10-125QUICK متابو مینی فرز 1000 وات موتور ماراتن کلاچ ایمنی و دیمر دار WEV10-125QUICK متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,040,000 ریال
ميني فرز 750وات W7/115 AC/DC متابو ميني فرز 750وات W7/115 AC/DC متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,355,000 ریال
ميني فرز1700وات ماراتن WEA17-125 Quick متابو ميني فرز1700وات ماراتن WEA17-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 6,814,500 ریال
ميني فرز 1550 وات ماراتن WE15-125 Quick متابو ميني فرز 1550 وات ماراتن WE15-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,659,500 ریال
ميني فرز 1400وات WQ1400 متابو ميني فرز 1400وات WQ1400 متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,103,000 ریال
ميني فرز1250وات موتور ماراتن W12-125 Quick متابو ميني فرز1250وات موتور ماراتن W12-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 4,032,000 ریال
ميني فرز900وات الکترونيک WE9-125 Quick متابو ميني فرز900وات الکترونيک WE9-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,092,500 ریال
فرز انگشتي گلوبلند950وات ديمردار GE7950 G Pluse متابو فرز انگشتي گلوبلند950وات ديمردار GE7950 G Pluse متابو

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 8,200,500 ریال
فرز انگشتي گلو بلند 710وات ديمردار GE710 pluse متابو فرز انگشتي گلو بلند 710وات ديمردار GE710 pluse متابو

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 5,565,000 ریال
فرزانگشتي 710وات ديمردار GE710 campact متابو فرزانگشتي 710وات ديمردار GE710 campact متابو

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 5,029,500 ریال
پيچ گوشتي برقي 400وات SE4000 متابو پيچ گوشتي برقي 400وات SE4000 متابو

ابزار برقی / پیچ گوشتی برقی

ابزار 5,880,000 ریال
پيچ گوشتي برقي 550وات USE 8 متابو پيچ گوشتي برقي 550وات USE 8 متابو

ابزار برقی / پیچ گوشتی برقی

ابزار 9,397,500 ریال
بتن کن چهارشيار 32 ميلیمتر 800وات KHE3250 متابو بتن کن چهارشيار 32 ميلیمتر 800وات KHE3250 متابو

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 17,640,000 ریال
 بتن کن چهارشيار 28 ميلیمتر 1010وات KHE2850 متابو بتن کن چهارشيار 28 ميلیمتر 1010وات KHE2850 متابو

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 10,815,000 ریال
 بتن کن پنج شيار 40 ميلیمتر 1010وات KHE5-40 متابو بتن کن پنج شيار 40 ميلیمتر 1010وات KHE5-40 متابو

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 28,245,000 ریال
پروفيل بر 355 ميل 2300وات CS23-355متابو پروفيل بر 355 ميل 2300وات CS23-355متابو

ابزار برقی / پروفیل بر

ابزار 6,982,500 ریال
جاروبرقي 1200 وات 32ليتر ASA 32L متابو جاروبرقي 1200 وات 32ليتر ASA 32L متابو

ابزار برقی / جاروبرقی و بلوور

ابزار 14,595,000 ریال
سشوار صنعتي 2300 وات ديجيتال HE23-650 متابو سشوار صنعتي 2300 وات ديجيتال HE23-650 متابو

ابزار برقی / سشوار

ابزار 5,670,000 ریال
سشوار صنعتي 2000 وات  HE 20-600 متابو سشوار صنعتي 2000 وات HE 20-600 متابو

ابزار برقی / سشوار

ابزار 4,252,500 ریال
سشوار صنعتي 1600 وات H16-500 متابو سشوار صنعتي 1600 وات H16-500 متابو

ابزار برقی / سشوار

ابزار 3,255,000 ریال
پوليش برقي 1200وات PE12-175 متابو پوليش برقي 1200وات PE12-175 متابو

ابزار برقی / پولیش

ابزار 13,639,500 ریال
موزایيک ساب 1100وات الکترونيک PWE11-100 متابو موزایيک ساب 1100وات الکترونيک PWE11-100 متابو

ابزار برقی / موزاییک ساب

ابزار 14,175,000 ریال