محصولات برند متابو دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
دريل 13ميلیمتر 710وات چکشی دیمردار SBE710 متابو دريل 13ميلیمتر 710وات چکشی دیمردار SBE710 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 6,605,000 ریال
دريل 13ميلیمتر 750وات چکشی دیمردار سه نظام اتوماتیک SBE751 متابو دريل 13ميلیمتر 750وات چکشی دیمردار سه نظام اتوماتیک SBE751 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 8,390,000 ریال
دريل 16ميلیمتر 710وات چکشی SB710/16 متابو دريل 16ميلیمتر 710وات چکشی SB710/16 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 5,712,000 ریال
دريل13 ميل 650 وات ديمردار SBE650 متابو دريل13 ميل 650 وات ديمردار SBE650 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 3,938,000 ریال
دريل 13ميل 710وات SB710 متابو دريل 13ميل 710وات SB710 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 6,143,000 ریال
پایه دریل Drill Stand 890 Type 890 متابو پایه دریل Drill Stand 890 Type 890 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 5,198,000 ریال
دريل با پايه مگنت 32 ميلیمتر 1000وات MAG32 متابو دريل با پايه مگنت 32 ميلیمتر 1000وات MAG32 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 46,725,000 ریال
دريل با پايه مگنت 50ميلیمتر 1200وات چپ و راست گرد MAG50 متابو دريل با پايه مگنت 50ميلیمتر 1200وات چپ و راست گرد MAG50 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 60,585,000 ریال
دريل 10 ميلیمتر سرکج 750 وات دیمردار WBE 700 متابو دريل 10 ميلیمتر سرکج 750 وات دیمردار WBE 700 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 16,107,000 ریال
دريل 32 ميلیمتر 1800وات سه دور مکانیکی صنعتی B32/3 متابو دريل 32 ميلیمتر 1800وات سه دور مکانیکی صنعتی B32/3 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 26,198,000 ریال
پايه مگنت دريل 32 ميلیمتر 18000نیوتن Stand M 100 متابو پايه مگنت دريل 32 ميلیمتر 18000نیوتن Stand M 100 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 58,590,000 ریال
دريل 16ميلیمتر 1100وات BE1100/16 متابو دريل 16ميلیمتر 1100وات BE1100/16 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 12,012,000 ریال
دريل 16ميلیمتر 1100وات اکترونیک کلاچ ایمنی BDE1100 متابو دريل 16ميلیمتر 1100وات اکترونیک کلاچ ایمنی BDE1100 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 23,625,000 ریال
دريل 13ميلیمتر 1100وات کلاچ ایمنی چکشی سیگنال حرارتیSB1100 Pluse متابو دريل 13ميلیمتر 1100وات کلاچ ایمنی چکشی سیگنال حرارتیSB1100 Pluse متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 13,619,000 ریال
دريل 10ميلیمتر 400وات BE10 متابو دريل 10ميلیمتر 400وات BE10 متابو

ابزار برقی / دریل های ساده و چکشی

ابزار 2,982,000 ریال
ميني فرز900 وات ماراتن W9-125 متابو ميني فرز900 وات ماراتن W9-125 متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 4,190,000 ریال
ميني فرز موتور ماراتن W12-125 Quick متابو ميني فرز موتور ماراتن W12-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 4,032,000 ریال
مینی فرز دیمر دار WEV10-125QUICK متابو مینی فرز دیمر دار WEV10-125QUICK متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 6,080,000 ریال
مینی فرز دیمر دار WEV15-125QUICK INOX متابو مینی فرز دیمر دار WEV15-125QUICK INOX متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 8,085,000 ریال
ميني فرز W7/115 AC/DC متابو ميني فرز W7/115 AC/DC متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,355,000 ریال
ميني فرز ماراتن WE15-125 Quick متابو ميني فرز ماراتن WE15-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,660,000 ریال
ميني فرز ماراتن WEA17-125 Quick متابو ميني فرز ماراتن WEA17-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 8,190,000 ریال
ميني فرز WE9-125 Quick متابو ميني فرز WE9-125 Quick متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,093,000 ریال
ميني فرز 1400وات WQ1400 متابو ميني فرز 1400وات WQ1400 متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 5,765,000 ریال
ميني فرز850 وات W8-115 متابو ميني فرز850 وات W8-115 متابو

ابزار برقی / مینی فرز

ابزار 3,497,000 ریال
فرز انگشتي گلوبلند ديمردار GE7950 G Pluse متابو فرز انگشتي گلوبلند ديمردار GE7950 G Pluse متابو

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 9,293,000 ریال
فرزانگشتي ديمردار GE710 campact متابو فرزانگشتي ديمردار GE710 campact متابو

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 5,985,000 ریال
فرز انگشتي گلو بلند 710وات ديمردار GE710 pluse متابو فرز انگشتي گلو بلند 710وات ديمردار GE710 pluse متابو

ابزار برقی / فرز انگشتی

ابزار 6,720,000 ریال
پيچ گوشتي برقي SE4000 متابو پيچ گوشتي برقي SE4000 متابو

ابزار برقی / پیچ گوشتی برقی

ابزار 7,140,000 ریال
پيچ گوشتي برقي USE 8 متابو پيچ گوشتي برقي USE 8 متابو

ابزار برقی / پیچ گوشتی برقی

ابزار 11,372,000 ریال
بتن کن چهارشيار 32 ميلیمتر  KHE3250 متابو بتن کن چهارشيار 32 ميلیمتر KHE3250 متابو

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 20,790,000 ریال
 بتن کن پنج شيار 40 ميلیمتر KHE5-40 متابو بتن کن پنج شيار 40 ميلیمتر KHE5-40 متابو

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 30,975,000 ریال
 بتن کن چهارشيار 28 ميلیمتر KHE2850 متابو بتن کن چهارشيار 28 ميلیمتر KHE2850 متابو

ابزار برقی / بتن کن

ابزار 10,815,000 ریال
پروفيل بر 355 ميلیمتر CS 23 - 355 متابو پروفيل بر 355 ميلیمتر CS 23 - 355 متابو

ابزار برقی / پروفیل بر

ابزار 7,697,000 ریال
جاروبرقي  32 ليتر ASA 32 L متابو جاروبرقي 32 ليتر ASA 32 L متابو

ابزار برقی / جاروبرقی و بلوور

ابزار 15,750,000 ریال
سشوار صنعتي 2300 وات ديجيتال HE23-650 متابو سشوار صنعتي 2300 وات ديجيتال HE23-650 متابو

ابزار برقی / سشوار

ابزار 6,290,000 ریال
سشوار صنعتي 2000 وات HE 20-600 متابو سشوار صنعتي 2000 وات HE 20-600 متابو

ابزار برقی / سشوار

ابزار 4,673,000 ریال
سشوار صنعتي 1600 وات H16-500 متابو سشوار صنعتي 1600 وات H16-500 متابو

ابزار برقی / سشوار

ابزار 3,413,000 ریال
پوليش برقي PE 12-175 متابو پوليش برقي PE 12-175 متابو

ابزار برقی / پولیش

ابزار 15,225,000 ریال
موزایيک ساب 1100وات الکترونيک PWE11-100 متابو موزایيک ساب 1100وات الکترونيک PWE11-100 متابو

ابزار برقی / موزاییک ساب

ابزار 19,110,000 ریال