محصولات برند مهر پلاستیک دریک نگاه

شرکت مهر پلاستیک که یکی از فعالان در خدمت پلاستیک کشور مطرح می باشد ، در سال 1353 فعالیت خود را در عرصه پخش محصولات پلاستیکی شروع و پس از کسب موفقیت های چشمگیر در این عرصه در سال 1368 وارد عرصه تولید گردید و اکنون پس از گذشت 36 سال سابقه درخشان در این خدمت چشم به بازارهای بین المللی دارد شرکت مهر پلاستیک تولید کننده بیش از 300 نوع محصولات خانگی ، بهداشتی و صنعتی می باشد . و امید است در آینده نه چندان دور عرصه فعالیت خود را گسترده تر نماید و به فضل ایزدمنان جزء معدود صادر کنندگان نامی این مرزوبوم باشید


نام محصول نوع محصول قیمت
جعبه ابزار 503 مهر پلاستیک جعبه ابزار 503 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 621,000 ریال
جعبه ابزار JMT13 مهر پلاستیک جعبه ابزار JMT13 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 178,000 ریال
جعبه ابزار 332 مهر پلاستیک جعبه ابزار 332 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 398,000 ریال
جعبه ابزار 403 مهر پلاستیک جعبه ابزار 403 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 572,000 ریال
جعبه ابزار 331 مهر پلاستیک جعبه ابزار 331 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 224,000 ریال
جعبه ابزار 402 مهر پلاستیک جعبه ابزار 402 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 429,000 ریال
جعبه ابزار 351 کلبه ای مهر پلاستیک جعبه ابزار 351 کلبه ای مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 336,000 ریال
جعبه ابزار 462 کلبه ای مهر پلاستیک جعبه ابزار 462 کلبه ای مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 497,000 ریال
جعبه ابزار 502 مهر پلاستیک جعبه ابزار 502 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 472,000 ریال
جعبه ارگانیزر ORG7مهر پلاستیک جعبه ارگانیزر ORG7مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 22,000 ریال
جعبه ابزار 333 مهر پلاستیک جعبه ابزار 333 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 528,000 ریال
جعبه ارگانیزر ORG13مهر پلاستیک جعبه ارگانیزر ORG13مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 83,000 ریال
جعبه ابزار JPT22 مهر پلاستیک جعبه ابزار JPT22 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 644,000 ریال
جعبه MEHR BOX مهر پلاستیک جعبه MEHR BOX مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 160,000 ریال
جعبه ابزار PT22 مهر پلاستیک جعبه ابزار PT22 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 564,000 ریال
جعبه ابزار MT13 مهر پلاستیک جعبه ابزار MT13 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 145,000 ریال
جعبه ابزار CO16 مهر پلاستیک جعبه ابزار CO16 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 183,000 ریال
جعبه ابزار JPT16 مهر پلاستیک جعبه ابزار JPT16 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 231,000 ریال
جعبه ابزار MT16 مهر پلاستیک جعبه ابزار MT16 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 253,000 ریال
جعبه ابزار BLO18 مهر پلاستیک جعبه ابزار BLO18 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 403,000 ریال
جعبه ابزار JMT16 مهر پلاستیک جعبه ابزار JMT16 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 293,000 ریال
جعبه ابزار PT13 مهر پلاستیک جعبه ابزار PT13 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 114,000 ریال
جعبه ابزار JPT13 مهر پلاستیک جعبه ابزار JPT13 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 147,000 ریال
جعبه ابزار PT16 مهر پلاستیک جعبه ابزار PT16 مهر پلاستیک

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 191,000 ریال