محصولات برند سوماک دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
پیچ گوشتی بادی هفت تیری  سوماک پیچ گوشتی بادی هفت تیری سوماک

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیچ گوشتی بادی

ابزار 4,600,000 ریال
پیچ گوشتی بادی مستقیم سوماک پیچ گوشتی بادی مستقیم سوماک

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیچ گوشتی بادی

ابزار 4,680,000 ریال
انبرپرچ بادی سوماک انبرپرچ بادی سوماک

ابزار بادی ( پنوماتیک) / انبر پرچ بادی

ابزار 4,885,000 ریال