محصولات برند ایران بر دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سراميک بر 70 سانتیمتری  بلبرينگي دو ميل ايران بر سراميک بر 70 سانتیمتری بلبرينگي دو ميل ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,241,000 ریال
سراميک بر دوميل بلبرينگي 100cm ايران بر سراميک بر دوميل بلبرينگي 100cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,348,000 ریال
سراميک بر  دو لول بلبرينگي 125cm ايران بر سراميک بر دو لول بلبرينگي 125cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,776,000 ریال
 سراميک برتسمه اي تک ريل 50cm ايران بر سراميک برتسمه اي تک ريل 50cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 439,000 ریال
سراميک برتسمه اي تک ميل 100cm ايران بر سراميک برتسمه اي تک ميل 100cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,028,000 ریال
سراميک بر تک ميل  70cm ايران بر سراميک بر تک ميل 70cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 855,000 ریال
تیغ سرامیک برتوربو 100cm ایران بر تیغ سرامیک برتوربو 100cm ایران بر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 3,082,000 ریال