محصولات برند ایران بر دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سراميک بر تک ميل  70cm ايران بر سراميک بر تک ميل 70cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 764,500 ریال
سراميک بر 70 سانتیمتری  بلبرينگي دو ميل ايران بر سراميک بر 70 سانتیمتری بلبرينگي دو ميل ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,111,000 ریال
سراميک بر دوميل بلبرينگي 100cm ايران بر سراميک بر دوميل بلبرينگي 100cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,300,000 ریال
سراميک بر  دو لول بلبرينگي 125cm ايران بر سراميک بر دو لول بلبرينگي 125cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,826,000 ریال
سراميک برتسمه اي تک ميل 100cm ايران بر سراميک برتسمه اي تک ميل 100cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 918,500 ریال
 سراميک برتسمه اي تک ريل 50cm ايران بر سراميک برتسمه اي تک ريل 50cm ايران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 407,000 ریال
تیغ سرامیک برتوربو 100cm ایران بر تیغ سرامیک برتوربو 100cm ایران بر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,376,000 ریال