محصولات برند ای تی اس دریک نگاه

ای تی اس


نام محصول نوع محصول قیمت
تلمبه دستی ای تی اس تلمبه دستی ای تی اس

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 132,000 ریال
تلمبه پایی تک پمپ ای تی اس تلمبه پایی تک پمپ ای تی اس

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 313,500 ریال
تلمبه پایی دو پمپ ای ای تی اس تلمبه پایی دو پمپ ای ای تی اس

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 346,500 ریال
قیچی ورق بر چب بر ای تی اس قیچی ورق بر چب بر ای تی اس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 325,000 ریال
قیچی ورق بر مستقیم بر ای تی اس قیچی ورق بر مستقیم بر ای تی اس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 325,000 ریال
اره درخت بر بنزینی40سانتی متر ای تی اس اره درخت بر بنزینی40سانتی متر ای تی اس

ابزار باغبانی / اره درخت بر بنزینی

ابزار 5,610,000 ریال
اره درخت بر بنزینی 45 سانتی متر ای تی اس اره درخت بر بنزینی 45 سانتی متر ای تی اس

ابزار باغبانی / اره درخت بر بنزینی

ابزار 5,830,000 ریال
زنجیر اره بنزینی 40 سانتی متر ای تی اس زنجیر اره بنزینی 40 سانتی متر ای تی اس

ابزار باغبانی / اره درخت بر بنزینی

ابزار 814,000 ریال
زنجیر اره بنزینی 45 سانتی متر ای تی اس زنجیر اره بنزینی 45 سانتی متر ای تی اس

ابزار باغبانی / اره درخت بر بنزینی

ابزار 836,000 ریال
قیچی باغبانی 215 م م ای تی اس قیچی باغبانی 215 م م ای تی اس

ابزار باغبانی / انواع قیچی باغ

ابزار 175,000 ریال