محصولات برند هاردکس دریک نگاه

گروه بازرگانی هاردکس با پشتوانه بیش از 40 سال سابقه در صنعت ابزار ایران شکل گرفته است. اصلی ترین هدف این گروه جلب رضایت مصرف کنندگان محصولات هاردکس میباشد . لذا در گردآوری کلیه محصولات خود ، انتخاب بهترین کیفیت از معتبرترین تولیدکنندگان را سرلوحه وظایف خود قرار داده است . محصولات هاردکس در انواع ابزارهای دستی ، ابزارهای بادی ، تجهیزات گاراژی ، ابزارهای جوش و برش و تجهیزات انبارداری به بازار عرضه میگردد . البته در جهت کامل تر شدن سبد کالای هاردکس محصولات جدید نیز در مواقع لزوم به بازار معرفی میشود. خدمات پس از فروش از تعهدات اصلی گروه بازرگانی هاردکس است و جهت رضایت مصرف کنندگان همواره در حال توسعه و بهبود خدمات پس از فروش خود میباشد


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار یکسر رینگ سایز 10 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 10 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 42,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 30 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 30 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 246,000 ریال
آچار دو سر رینگ 13 * 12 هاردکس آچار دو سر رینگ 13 * 12 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 64,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 17 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 17 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 73,000 ریال
آچاردوسر تخت 11* 10 هاردکس آچاردوسر تخت 11* 10 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 46,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 9 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 9 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 38,000 ریال
آچار دوسررینگ سری 12 عددی هاردکس آچار دوسررینگ سری 12 عددی هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,546,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 27 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 27 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 193,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 16 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 16 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 68,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 15 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 15 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 65,000 ریال
آچار دو سر رینگ 11 * 10 هاردکس آچار دو سر رینگ 11 * 10 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 57,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز7 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز7 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 32,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 14 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 14 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 55,000 ریال
آچار دو سر رینگ 23 * 21 هاردکس آچار دو سر رینگ 23 * 21 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 168,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 8 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 8 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 35,000 ریال
آچاریکسررینگ سری 22 عددی هاردکس آچاریکسررینگ سری 22 عددی هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 2,352,000 ریال
آچاریکسررینگ سری 12 عددی هاردکس آچاریکسررینگ سری 12 عددی هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 694,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز6 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز6 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 31,000 ریال
آچار دو سر رینگ 22 * 20 هاردکس آچار دو سر رینگ 22 * 20 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 146,000 ریال
آچاردو سر تخت 19* 18 هاردکس آچاردو سر تخت 19* 18 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 73,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 24 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 24 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 134,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 13 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 13 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 52,000 ریال
آچار دو سر رینگ 19 * 18 هاردکس آچار دو سر رینگ 19 * 18 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 109,000 ریال
آچار یکسر رینگ سری 8 عددی هاردکس آچار یکسر رینگ سری 8 عددی هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 442,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 22 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 22 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 102,000 ریال
آچاردو سر تخت 17* 16 هاردکس آچاردو سر تخت 17* 16 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 64,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 12 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 12 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 46,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 36 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 36 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 504,000 ریال
آچار دو سر رینگ 17 * 16 هاردکس آچار دو سر رینگ 17 * 16 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 95,000 ریال
آچاردوسر تخت 15* 14 هاردکس آچاردوسر تخت 15* 14 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 56,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 19 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 19 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 81,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 32 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 32 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 274,000 ریال
آچار دو سر رینگ 15 * 14 هاردکس آچار دو سر رینگ 15 * 14 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 82,000 ریال
آچاردوسر تخت 13* 12 هاردکس آچاردوسر تخت 13* 12 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 50,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 18 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 18 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 76,000 ریال
آچار یکسر رینگ سایز 11 هاردکس آچار یکسر رینگ سایز 11 هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 45,000 ریال
آچار دوسررینگ سری 8 عددی هاردکس آچار دوسررینگ سری 8 عددی هاردکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 672,000 ریال
جک سوسماری 2.5 تن کورسی هاردکس جک سوسماری 2.5 تن کورسی هاردکس

ابزار مکانیکی / انواع جک

ابزار 1,736,000 ریال
جک سوسماری 3.5 تن گاراژی هاردکس جک سوسماری 3.5 تن گاراژی هاردکس

ابزار مکانیکی / انواع جک

ابزار 3,920,000 ریال
گریس پمپ سطلی - بادی 35 لیتر هاردکس گریس پمپ سطلی - بادی 35 لیتر هاردکس

ابزار مکانیکی / انواع گریس پمپ

ابزار 6,384,000 ریال