محصولات برند فیلکو دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قیچی باغبانی 11 فیلکو قیچی باغبانی 11 فیلکو

ابزار باغبانی / انواع قیچی باغ

ابزار 1,576,000 ریال
قیچی باغبانی 7 فیلکو قیچی باغبانی 7 فیلکو

ابزار باغبانی / انواع قیچی باغ

ابزار 2,013,000 ریال
قیچی باغبانی 5 فیلکو قیچی باغبانی 5 فیلکو

ابزار باغبانی / انواع قیچی باغ

ابزار 1,020,000 ریال
قیچی باغبانی 8 فیلکو قیچی باغبانی 8 فیلکو

ابزار باغبانی / انواع قیچی باغ

ابزار 1,680,000 ریال
اره باغبانی 600 فیلکو اره باغبانی 600 فیلکو

ابزار باغبانی / اره هرس

ابزار 720,000 ریال