محصولات برند آتا ماشین دریک نگاه

شركت ابزارسازي آتا ماشين (سهامي خاص) در سال 1362 با تلاش و همت خاندان رئيسي و مشاركت عده اي از سرمايه گذاران،كه علاقمند به پيشرفت صنعت كشور و رونق كار و توليد در شهرستان اردبيل بوده اند،تاسيس گرديد . امروز پس از بيست و چهار سال تلاش و ارتقاء سطح كيفي، با افتخار و سرافرازي به عنوان واحد نمونه سال 1386 مورد تقدير قرار گرفته است و در سطحي فراتر از مرزهاي ايران اسلامي نامي شناخته شده مي باشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار یکسر 9/16 آتا آچار یکسر 9/16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 68,000 ریال
آچار یکسر 26 آتا آچار یکسر 26 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 178,000 ریال
آچار یکسر 1/2 آتا آچار یکسر 1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 66,000 ریال
آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 84,000 ریال
آچار یکسر 6 آتا آچار یکسر 6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 35,000 ریال
آچار دو سر رینگ 5/16×1/4 آتا آچار دو سر رینگ 5/16×1/4 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 47,000 ریال
آچار دو سر رینگ 28×25 آتا آچار دو سر رینگ 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 215,000 ریال
آچار دو سر تخت 26×24 آتا آچار دو سر تخت 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 147,000 ریال
آچار یکسر 12 عددی آتا آچار یکسر 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 737,000 ریال
آچار دو سر تخت 13×12 آتا آچار دو سر تخت 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 51,000 ریال
آچار یکسر 36 آتا آچار یکسر 36 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 473,000 ریال
آچار یکسر 30 آتا آچار یکسر 30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 227,000 ریال
آچار یکسر 20 آتا آچار یکسر 20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 94,000 ریال
آچار دو سر تخت 17×16 آتا آچار دو سر تخت 17×16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 63,000 ریال
آچار یکسر 24 آتا آچار یکسر 24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 143,000 ریال
آچار دو سر تخت 32×30 آتا آچار دو سر تخت 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 262,000 ریال
آچار دو سر رینگ 32×30 آتا آچار دو سر رینگ 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 262,000 ریال
آچار یکسر 9 آتا آچار یکسر 9 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 41,000 ریال
آچار دو سر تخت 28×25 آتا آچار دو سر تخت 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 173,000 ریال
آچار یکسر 7 آتا آچار یکسر 7 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 37,000 ریال
آچار دوسر رینگ 13×12 آتا آچار دوسر رینگ 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار یکسر 13 آتا آچار یکسر 13 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 59,000 ریال
آچار یکسر 11 آتا آچار یکسر 11 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 50,000 ریال
آچار دوسر تخت 7×6 آتا آچار دوسر تخت 7×6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 36,000 ریال
آچار یکسر 22 آتا آچار یکسر 22 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 108,000 ریال
آچار یکسر 21 آتا آچار یکسر 21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 103,000 ریال
آچار دو سر تخت 8 عددی آتا آچار دو سر تخت 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 413,000 ریال
آچار دو سر تخت 12 عددی آتا آچار دو سر تخت 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 919,000 ریال
آچار دوسر رینگ 26×24 آتا آچار دوسر رینگ 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 187,000 ریال
آچار دو سر تخت 19×18 آتا آچار دو سر تخت 19×18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 72,000 ریال
آچار یکسر 19 آتا آچار یکسر 19 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 86,000 ریال
آچار یکسر 12 آتا آچار یکسر 12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 55,000 ریال
آچار یکسر 16 آتا آچار یکسر 16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 74,000 ریال
آچار دوسر رینگ 22×20 آتا آچار دوسر رینگ 22×20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 119,000 ریال
آچار دو سر تخت 27×24 آتا آچار دو سر تخت 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 140,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×17 آتا آچار دوسر رینگ 19×17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 108,000 ریال
آچار یکسر 25عددی آتا آچار یکسر 25عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 2,464,000 ریال
آچار یکسر 28 آتا آچار یکسر 28 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 202,000 ریال
آچار یکسر 32 آتا آچار یکسر 32 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 270,000 ریال
آچار یکسر 27 آتا آچار یکسر 27 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 187,000 ریال