محصولات برند آتا ماشین دریک نگاه

شركت ابزارسازي آتا ماشين (سهامي خاص) در سال 1362 با تلاش و همت خاندان رئيسي و مشاركت عده اي از سرمايه گذاران،كه علاقمند به پيشرفت صنعت كشور و رونق كار و توليد در شهرستان اردبيل بوده اند،تاسيس گرديد . امروز پس از بيست و چهار سال تلاش و ارتقاء سطح كيفي، با افتخار و سرافرازي به عنوان واحد نمونه سال 1386 مورد تقدير قرار گرفته است و در سطحي فراتر از مرزهاي ايران اسلامي نامي شناخته شده مي باشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار یکسر رینگ 21 آتا آچار یکسر رینگ 21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 118,000 ریال
آچار یکسر رینگی 7 آتا آچار یکسر رینگی 7 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 43,000 ریال
آچار یکسر رینگ 10 آتا آچار یکسر رینگ 10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 52,000 ریال
آچار یکسر 16 عددی آتا آچار یکسر 16 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,683,000 ریال
آچار دو سر تخت 32×30 آتا آچار دو سر تخت 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 220,000 ریال
آچار دو سر تخت 28×25 آتا آچار دو سر تخت 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 195,000 ریال
آچار یکسر رینگ 22 آتا آچار یکسر رینگ 22 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 0 ریال
آچار یکسر رینگ  28 آتا آچار یکسر رینگ 28 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 227,000 ریال
آچار دو سر تخت 8 عددی آتا آچار دو سر تخت 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 457,000 ریال
آچار دو سر تخت 12 عددی آتا آچار دو سر تخت 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,001,000 ریال
آچار دوسر رینگ 9×8 آتا آچار دوسر رینگ 9×8 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 56,000 ریال
آچار دوسر رینگ 26×24 آتا آچار دوسر رینگ 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 209,000 ریال
آچار یکسر 12 عددی آتا آچار یکسر 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 777,000 ریال
آچار یکسر رینگ 13 آتا آچار یکسر رینگ 13 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 66,000 ریال
آچار یکسر رینگ 14 آتا آچار یکسر رینگ 14 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 72,000 ریال
آچار یکسر رینگ  25 آتا آچار یکسر رینگ 25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 184,000 ریال
آچار یکسر رینگ 27 آتا آچار یکسر رینگ 27 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار یکسر رینگ 9/16 آتا آچار یکسر رینگ 9/16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 75,000 ریال
آچار یکسر رینگ 11 آتا آچار یکسر رینگ 11 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 55,000 ریال
آچار یکسر رینگ 17 آتا آچار یکسر رینگ 17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 87,000 ریال
آچار یکسر رینگی 6 آتا آچار یکسر رینگی 6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 39,000 ریال
آچار یکسر رینگ 36 آتا آچار یکسر رینگ 36 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 523,000 ریال
آچار یکسر رینگ 1/2 آتا آچار یکسر رینگ 1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 73,000 ریال
آچار یکسر رینگ 19 آتا آچار یکسر رینگ 19 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 95,000 ریال
آچار یکسر 25عددی آتا آچار یکسر 25عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 2,750,000 ریال
آچار یکسر رینگ  23 آتا آچار یکسر رینگ 23 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 149,000 ریال
آچار یکسر رینگ  18 آتا آچار یکسر رینگ 18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 90,000 ریال
آچار یکسر رینگ 20 آتا آچار یکسر رینگ 20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 103,000 ریال
آچار یکسر رینگ 26 آتا آچار یکسر رینگ 26 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 198,000 ریال
آچار یکسر رینگ  30 آتا آچار یکسر رینگ 30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 248,000 ریال
آچار یکسر 8 عددی آتا آچار یکسر 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 468,000 ریال
آچار یکسر رینگ 8 آتا آچار یکسر رینگ 8 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 42,000 ریال
آچار یکسر رینگ 12 آتا آچار یکسر رینگ 12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 61,000 ریال
آچار یکسر رینگ 9 آتا آچار یکسر رینگ 9 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 46,000 ریال
آچار یکسر رینگ  24 آتا آچار یکسر رینگ 24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 160,000 ریال
آچار یکسر 22عددی آتا آچار یکسر 22عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 2,453,000 ریال
آچار یکسر رینگ 15 آتا آچار یکسر رینگ 15 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 77,000 ریال
آچار یکسر رینگ 32 آتا آچار یکسر رینگ 32 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 297,000 ریال
آچار دو سر تخت 27×24 آتا آچار دو سر تخت 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 160,000 ریال
آچار دو سر تخت 17×16 آتا آچار دو سر تخت 17×16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 70,000 ریال