محصولات برند آتا ماشین دریک نگاه

شركت ابزارسازي آتا ماشين (سهامي خاص) در سال 1362 با تلاش و همت خاندان رئيسي و مشاركت عده اي از سرمايه گذاران،كه علاقمند به پيشرفت صنعت كشور و رونق كار و توليد در شهرستان اردبيل بوده اند،تاسيس گرديد . امروز پس از بيست و چهار سال تلاش و ارتقاء سطح كيفي، با افتخار و سرافرازي به عنوان واحد نمونه سال 1386 مورد تقدير قرار گرفته است و در سطحي فراتر از مرزهاي ايران اسلامي نامي شناخته شده مي باشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار دو سر تخت 12 عددی آتا آچار دو سر تخت 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,012,000 ریال
آچار دو سر تخت 17×16 آتا آچار دو سر تخت 17×16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 69,000 ریال
آچار دو سر تخت 27×24 آتا آچار دو سر تخت 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 154,000 ریال
آچار دو سر تخت 9×8 آتا آچار دو سر تخت 9×8 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 42,000 ریال
آچار دو سر تخت 8 عددی آتا آچار دو سر تخت 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 457,000 ریال
آچار دو سر تخت 19×18 آتا آچار دو سر تخت 19×18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 79,000 ریال
آچار دو سر تخت 28×25 آتا آچار دو سر تخت 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 190,000 ریال
آچار دو سر تخت 13×12 آتا آچار دو سر تخت 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 56,000 ریال
آچار دو سر تخت 22×20 آتا آچار دو سر تخت 22×20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 86,000 ریال
آچار دوسر تخت 7×6 آتا آچار دوسر تخت 7×6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 40,000 ریال
آچار دو سر تخت 23×21 آتا آچار دو سر تخت 23×21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 114,000 ریال
آچار دو سر تخت 26×24 آتا آچار دو سر تخت 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 163,000 ریال
آچار دو سر تخت 15×14 آتا آچار دو سر تخت 15×14 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 61,000 ریال
آچار دو سر رینگ 28×25 آتا آچار دو سر رینگ 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 237,000 ریال
آچار دوسر رینگ 15×14آتا آچار دوسر رینگ 15×14آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 88,000 ریال
آچار دو سر رینگ 8 عددی آتا آچار دو سر رینگ 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 457,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×17 آتا آچار دوسر رینگ 19×17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 119,000 ریال
آچار دوسر رینگ 9×8 آتا آچار دوسر رینگ 9×8 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 56,000 ریال
آچار دوسر رینگ 23×21 آتا آچار دوسر رینگ 23×21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 157,000 ریال
آچار دوسر رینگ 13×12 آتا آچار دوسر رینگ 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 74,000 ریال
آچار دو سر رینگ 27×24 آتا آچار دو سر رینگ 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار دوسر رینگ 7×6 آتا آچار دوسر رینگ 7×6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 51,000 ریال
آچار دوسر رینگ 17×16 آتا آچار دوسر رینگ 17×16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 97,000 ریال
آچار دوسر رینگ 22×20 آتا آچار دوسر رینگ 22×20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 132,000 ریال
آچار دو سر تخت 11×10 آتا آچار دو سر تخت 11×10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار دوسر رینگ 11×10 آتا آچار دوسر رینگ 11×10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار دوسر رینگ 26×24 آتا آچار دوسر رینگ 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 92,000 ریال
آچار دو سر تخت 32×30 آتا آچار دو سر تخت 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 288,000 ریال
آچار دو سر رینگ 32×30 آتا آچار دو سر رینگ 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 288,000 ریال
آچار دو سر رینگ 5/16×1/4 آتا آچار دو سر رینگ 5/16×1/4 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 53,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×18 آتا آچار دوسر رینگ 19×18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 107,000 ریال
آچار یکسر 16 آتا آچار یکسر 16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 83,000 ریال
آچار یکسر 28 آتا آچار یکسر 28 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 223,000 ریال
آچار یکسر 13 آتا آچار یکسر 13 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 66,000 ریال
آچار یکسر 14 آتا آچار یکسر 14 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 72,000 ریال
آچار یکسر 25 آتا آچار یکسر 25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 184,000 ریال
آچار یکسر 9/16 آتا آچار یکسر 9/16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 75,000 ریال
آچار یکسر 27 آتا آچار یکسر 27 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار یکسر 17 آتا آچار یکسر 17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 88,000 ریال