محصولات برند آتا ماشین دریک نگاه

شركت ابزارسازي آتا ماشين (سهامي خاص) در سال 1362 با تلاش و همت خاندان رئيسي و مشاركت عده اي از سرمايه گذاران،كه علاقمند به پيشرفت صنعت كشور و رونق كار و توليد در شهرستان اردبيل بوده اند،تاسيس گرديد . امروز پس از بيست و چهار سال تلاش و ارتقاء سطح كيفي، با افتخار و سرافرازي به عنوان واحد نمونه سال 1386 مورد تقدير قرار گرفته است و در سطحي فراتر از مرزهاي ايران اسلامي نامي شناخته شده مي باشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار دو سر تخت 8 عددی آتا آچار دو سر تخت 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 457,000 ریال
آچار دو سر تخت 28×25 آتا آچار دو سر تخت 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 190,000 ریال
آچار دو سر تخت 19×18 آتا آچار دو سر تخت 19×18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 79,000 ریال
آچار دو سر تخت 22×20 آتا آچار دو سر تخت 22×20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 86,000 ریال
آچار دوسر تخت 7×6 آتا آچار دوسر تخت 7×6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 40,000 ریال
آچار دو سر تخت 13×12 آتا آچار دو سر تخت 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 56,000 ریال
آچار دو سر تخت 23×21 آتا آچار دو سر تخت 23×21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 114,000 ریال
آچار دو سر تخت 15×14 آتا آچار دو سر تخت 15×14 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 61,000 ریال
آچار دو سر تخت 26×24 آتا آچار دو سر تخت 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 163,000 ریال
آچار دو سر رینگ 28×25 آتا آچار دو سر رینگ 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 237,000 ریال
آچار دو سر رینگ 8 عددی آتا آچار دو سر رینگ 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 457,000 ریال
آچار دوسر رینگ 15×14آتا آچار دوسر رینگ 15×14آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 88,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×17 آتا آچار دوسر رینگ 19×17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 119,000 ریال
آچار دوسر رینگ 23×21 آتا آچار دوسر رینگ 23×21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 157,000 ریال
آچار دوسر رینگ 9×8 آتا آچار دوسر رینگ 9×8 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 56,000 ریال
آچار دو سر رینگ 27×24 آتا آچار دو سر رینگ 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار دوسر رینگ 13×12 آتا آچار دوسر رینگ 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 74,000 ریال
آچار دوسر رینگ 17×16 آتا آچار دوسر رینگ 17×16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 97,000 ریال
آچار دوسر رینگ 7×6 آتا آچار دوسر رینگ 7×6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 51,000 ریال
آچار دوسر رینگ 22×20 آتا آچار دوسر رینگ 22×20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 132,000 ریال
آچار دو سر تخت 11×10 آتا آچار دو سر تخت 11×10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار دوسر رینگ 11×10 آتا آچار دوسر رینگ 11×10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار دوسر رینگ 26×24 آتا آچار دوسر رینگ 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار دو سر تخت 32×30 آتا آچار دو سر تخت 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 288,000 ریال
آچار دو سر رینگ 32×30 آتا آچار دو سر رینگ 32×30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 288,000 ریال
آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 92,000 ریال
آچار دو سر رینگ 5/16×1/4 آتا آچار دو سر رینگ 5/16×1/4 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 53,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×18 آتا آچار دوسر رینگ 19×18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 107,000 ریال
آچار یکسر 16 آتا آچار یکسر 16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 83,000 ریال
آچار یکسر 13 آتا آچار یکسر 13 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 66,000 ریال
آچار یکسر 28 آتا آچار یکسر 28 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 223,000 ریال
آچار یکسر 14 آتا آچار یکسر 14 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 72,000 ریال
آچار یکسر 9/16 آتا آچار یکسر 9/16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 75,000 ریال
آچار یکسر 25 آتا آچار یکسر 25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 184,000 ریال
آچار یکسر 27 آتا آچار یکسر 27 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار یکسر 17 آتا آچار یکسر 17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 88,000 ریال
آچار یکسر 11 آتا آچار یکسر 11 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 55,000 ریال
آچار یکسر 36 آتا آچار یکسر 36 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 523,000 ریال
آچار یکسر 1/2 آتا آچار یکسر 1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 73,000 ریال
آچار یکسر 12 عددی آتا آچار یکسر 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 814,000 ریال