محصولات برند میترو ترک دریک نگاه

چسب


نام محصول نوع محصول قیمت
چسب پلی اورتان سفید میترو ترک چسب پلی اورتان سفید میترو ترک

ابزار نجاری / چسب

ابزار 160,000 ریال
چسب یک دو سه متوسط میترا ترک چسب یک دو سه متوسط میترا ترک

ابزار نجاری / چسب

ابزار 5,145,000 ریال
چسب یک دو سه کوچک میترا ترک چسب یک دو سه کوچک میترا ترک

ابزار نجاری / چسب

ابزار 41,400 ریال
چسب یک دو سه بزرگ میترا ترک چسب یک دو سه بزرگ میترا ترک

ابزار نجاری / چسب

ابزار 103,500 ریال