محصولات برند آسرون دریک نگاه

یسک های آسرون با تکنولوژی روز اروپا مناسب جهت برش انواع سنگ های سخت گرانیت وانواع سرامیک(پرسلاین)،آسفالت،بتون،ام دی اف،چوب میباشد؛این دیسک ها بانظارت سازمان های استاندارد جهانی واروپایی تولید وطبق تست های امنیتی وکیفیت قبل از ارسال به سطح عرضه انجام میگردد. ازقابلیت های این تیغه ها،بابرش صحیح وسریع وباعمر طولانی سگمنت ها نام برد. 1-گرانیت بر ها را میتوان جهت برش سنگ های سخت گرانیتی مانند: گرانیت نهبندان،نطنز،قرمز یزد،سبز بیرجندوانواع سنگ های گرانیت داخلی وخارجی نام برد .همچنین طول سگمنت لبه این تیغه ها10تا12میلیمتر میباشد؛ 2-سرامیک برها درسایزهای مختلف جهت برش انواع سرامیک وسرامیک چینی (پرسلاین )میباشد. 3-قابل ذکر است دیسک های گرانیت بر وسرامیک بر،آسفالت بر وبتن بر قابلیت برش بصورت خشک وتر رادارند. محصولات آسرون شامل انواع دیسک های گرانیت بر،سرامیک بر،آسفالت بر،بتن بر،مرمر بر(ماربل)،تراورتن بر،برش سنگهای تزئینی،سنگ مرمر دهبید تیغه الماسه ام دی اف بر،تیغ الماسه چوب بر،تیغ الماسه قندبر،ساب گرانیت توربووسگمنتی دوبل میباشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
سرامیک بر 11.5 آسرون سرامیک بر 11.5 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 0 ریال
ام دی اف بر 230 آسرون ام دی اف بر 230 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 644,000 ریال
آسفالت بر 450آسرون آسفالت بر 450آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,700,000 ریال
گرانیت بر11.5 آسرون گرانیت بر11.5 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 117,600 ریال
گرانیت بر12.5 آسرون گرانیت بر12.5 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 140,000 ریال
گرانیت بر150 آسرون گرانیت بر150 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 162,400 ریال
گرانیت بر180 آسرون گرانیت بر180 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 207,200 ریال
گرانیت بر 230 آسرون گرانیت بر 230 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 375,200 ریال
گرانیت بر 250 آسرون گرانیت بر 250 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 728,000 ریال
سرامیک بر 150 آسرون سرامیک بر 150 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 162,400 ریال
سرامیک بر 180 آسرون سرامیک بر 180 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 207,200 ریال
سرامیک بر 230 آسرون سرامیک بر 230 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 375,200 ریال
سرامیک بر 250 آسرون سرامیک بر 250 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 840,000 ریال
مرمربر250آسرون مرمربر250آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,400,000 ریال
مرمربر300 آسرون مرمربر300 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,680,000 ریال
مرمربر350 آسرون مرمربر350 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,971,200 ریال
مرمربر400 آسرون مرمربر400 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,800,000 ریال
آسفالت بر350 آسرون آسفالت بر350 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,848,000 ریال
آسفالت بر400 آسرون آسفالت بر400 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,184,000 ریال
گرانیت بر 350 آسرون گرانیت بر 350 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,400,000 ریال
گرانیت بر 400 آسرون گرانیت بر 400 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,792,000 ریال
سرامیک بر300 آسرون سرامیک بر300 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 952,000 ریال
سرامیک بر350 آسرون سرامیک بر350 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,400,000 ریال
بتن بر 350 آسرون بتن بر 350 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,680,000 ریال
بتن بر 400 آسرون بتن بر 400 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,016,000 ریال
بتن بر 450 آسرون بتن بر 450 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,352,000 ریال
ام دی اف بر 180 آسرون ام دی اف بر 180 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 464,800 ریال
ام دی اف بر 200 آسرون ام دی اف بر 200 آسرون

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 487,200 ریال