محصولات برند آروا دریک نگاه

آروا یکی از موفق ترین شرکت های وارد کننده در زمینه لوازم جوش، برش و کارواش می باشد که تمامی محصولات خود را زیر نظر معروفترین تولید کنندگان در زمینه این محصولات تولید می کند. شرکت آروا با استفاده از دانش متخصصین، تعمیرگاه های معتبر، ارائه گارانتی ٢٤ ماهه و خدمات پس از فروش توانسته است سهم قابل توجهی از بازار فروش این محصولات را به خود اختصاص دهد.


نام محصول نوع محصول قیمت
کارواش 130 بارHP-160 آروا کارواش 130 بارHP-160 آروا

ابزار برقی / کارواش

ابزار 4,610,000 ریال
کارواش 160 بار HP-250 آروا کارواش 160 بار HP-250 آروا

ابزار برقی / کارواش

ابزار 5,177,000 ریال
کارواش 110 بارHP-110 آروا کارواش 110 بارHP-110 آروا

ابزار برقی / کارواش

ابزار 3,423,000 ریال
اتو لوله سبز کیفی WPS-2200IR آروا اتو لوله سبز کیفی WPS-2200IR آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 2,095,000 ریال
لقمه 25 آروا لقمه 25 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 53,000 ریال
لقمه 32 آروا لقمه 32 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 67,000 ریال
لقمه 20 آروا لقمه 20 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 42,000 ریال
لقمه 40 آروا لقمه 40 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 84,000 ریال
لقمه 50 آروا لقمه 50 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 105,000 ریال
لقمه 63 آروا لقمه 63 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 132,000 ریال
اتو لوله سبز کیفی 1500وات WP-2000B set آروا اتو لوله سبز کیفی 1500وات WP-2000B set آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 1,775,000 ریال
قیچی لوله سبزPC-042 آروا قیچی لوله سبزPC-042 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 234,000 ریال
تلمبه پایی دو سیلندر آروا تلمبه پایی دو سیلندر آروا

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 394,000 ریال
تلمبه دستی آروا تلمبه دستی آروا

ابزار دستی و کارگاهی / تلمبه

ابزار 362,000 ریال
ست پیچ گوشتی ساعتی 6 عددی PS-640 آروا ست پیچ گوشتی ساعتی 6 عددی PS-640 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 164,000 ریال
پیچ گوشتی ضربه خور200* 8 GT-510 آروا پیچ گوشتی ضربه خور200* 8 GT-510 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 120,000 ریال
ست پیچ گوشتی 36 عددی NS-426 آروا ست پیچ گوشتی 36 عددی NS-426 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 557,000 ریال
ست دسته پیچ گوشتی جغجغه ای تاشو 14 عددی RS-441 آروا ست دسته پیچ گوشتی جغجغه ای تاشو 14 عددی RS-441 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 167,000 ریال
ست دسته پیچ گوشتی جغجغه ای 12 عددی RS-441 آروا ست دسته پیچ گوشتی جغجغه ای 12 عددی RS-441 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 156,000 ریال
ست پیچ گوشتی ضربه خور 8 عددی GT-705 آروا ست پیچ گوشتی ضربه خور 8 عددی GT-705 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 509,000 ریال
ست پیچ گوشتی 7 عددی NS-423 آروا ست پیچ گوشتی 7 عددی NS-423 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 263,000 ریال
ست دسته پیچ گوشتی 13 عددی NS-424 آروا ست دسته پیچ گوشتی 13 عددی NS-424 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 114,000 ریال
ست دسته پیچ گوشتی جغجغه ای 33 عددی RS-425 آروا ست دسته پیچ گوشتی جغجغه ای 33 عددی RS-425 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 301,000 ریال
ست دسته پیچ گوشتی موبایلی 6 عددی PS-641 آروا ست دسته پیچ گوشتی موبایلی 6 عددی PS-641 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 167,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T40 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T40 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 68,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T27 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T27 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 56,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T9 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T9 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 35,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T15 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T15 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 43,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T7 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T7 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 30,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T30 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T30 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 58,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T10 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T10 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 40,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T20 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T20 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 45,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T8 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T8 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 33,000 ریال
پیچ گوشتی تی سایز T25 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی تی سایز T25 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 53,000 ریال
پیچ گوشتی ضربه خور150* 6 GT-510 آروا پیچ گوشتی ضربه خور150* 6 GT-510 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 67,000 ریال
پیچ گوشتی چهارسو 125*6 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی چهارسو 125*6 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 41,000 ریال
پیچ گوشتی چهارسو 150*5 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی چهارسو 150*5 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 37,000 ریال
پیچ گوشتی چهارسو 150*6 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی چهارسو 150*6 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 46,000 ریال
پیچ گوشتی چهارسو 38*6 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی چهارسو 38*6 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 29,000 ریال
پیچ گوشتی چهارسو 200*8 کد NS-422 آروا پیچ گوشتی چهارسو 200*8 کد NS-422 آروا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع پیچ گوشتی

ابزار 69,000 ریال